søg menu

RUNDVISNINGER, SAMARBEJDER OG SUPERBRUGERE

INSPIRATIONSBESØG OG RUNDVISNINGER MED GUIDE
Vi laver løbende rundvisninger for grupper, der har lyst til at vide mere om Godsbanens Åbne Værksteder.
Inspirationsturene planlægges efter behov eller findes her. Typisk varer en rundvisning 1-2 timer og prisen kan inkludere forplejning undervejs, hvis det ønskes.
Skriv og hør nærmere på  vaerksteder@godsbanen.dk.

KUNSTNERORDNING
Formålet med Kunstnerordningen på Godsbanens Åbne Værksteder er at understøtte det kunstneriske professionelle miljøs behov for værkstedsfaciliteter. Kunstnerordningen er en del af det samlede formål med Godsbanen om at tilbyde faciliteter til mange forskellige slags brugere – fra amatører til professionelle.
Kunstnerordningens kontrakt er rettet mod enkeltprojekter, og for hvert projekt indgås en skriftlig kontrakt med den enkelte værkstedskoordinator. Omfatter projektet flere værksteder, skal der indgås aftale med hvert værksteds koordinator.
Som forudsætning for, at en Kunstnerordningskontrakt kan indgås, vurderer værkstedskoordinatoren, om lejeren i tilstrækkelig grad kan arbejde selvstændigt og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt i værkstedet, herunder betjene de maskiner, redskaber og udstyr som kontrakten omfatter. Der kan forinden kontraktens indgåelse finde oplæring sted. Prisen varierer afhængigt af hvilket værksted som benyttes.

STØRRE PROJEKTER
Vi har desværre ikke plads til opbevaring af dine projekter på værkstederne (med undtagelse af mindre emner på keramikværkstedet). Har du behov for plads til at arbejde med et større projekt i en kortere eller længere periode, har Godsbanen en håndfuld produktionslokaler.
Se dem her

OPHAVSRET
Det er den enkelte brugers eget ansvar, at ophavsret ikke krænkes, når man arbejder på værkstederne.

Foto: Caroline Jessen