søg menu

DET POETISKE KVARTER

Bydelen omkring Godsbanen, Aarhus K, tager form i disse år, og nu får den et litterært løft: Nordea-fonden lægger næsten en million kroner i bl.a. ansættelse af en litterær vicevært i forbindelse med projektet Det Poetiske Kvarter.

Det Poetiske Kvarter skal skabe sammenhæng mellem Aarhus Ks mange nye naboer, og det kommer til at ske i en tre-årig periode med litteraturen som vigtigste værktøj. Blandt initiativerne bliver ansættelse af en litterær vicevært, der fx skal sende velkomstpoesipostkort ud til alle nye tilflyttere. Der bliver opsat poesibænke og læsekroge, arrangeret litterære fællesspisninger og meget mere.

Det poetiske Kvarter får hovedkvarter på Godsbanen og de første aktiviteter tager form til januar 2024. Den Litterære Dagligstue Trinbrættet er dog allerede taget i brug til fordybelse og møder om litteraturen.

 

MULIGE AKTIVITETER

 • Poesipostkort: Den litterære vicevært sender velkomstpoesipostkort ud til alle nye tilflyttere for at byde dem velkommen i Det poetiske kvarter og fællesskabet. De opfordres til at sende et postkort retur, som sidenhen vil blive udstillet på Godsbanen.
 • Litterært medborgerskab: Kvarterets borgere mødes om emner såsom ”Skønlitterær bæredygtighed: Klima i litteraturen og litteraturen i klimaet”; ”Mangfoldighed i byrummet: Poesi & fællesskab” med deltagelse af forfattere samt relevante fagpersoner, politikere og embedsmænd.
 • Skriveworkshops, hvor der sættes ord på borgerens hverdag i kvarteret.
 • Hvem er Aarhus K? – med inspiration fra Nordea-Fondens læselystkampagne ”Hvem er Danmark” vil projektet hvert år invitere en forfatter på en uges-residency på Godsbanen og i kvarteret. De producerede tekster trykkes, husstandsomdeles og fælleslæses.
 • Poesibænke og læsekroge i kvarteret: Digte skrevet til og om kvarteret placeres rundt om og på bænke, som ved udvalgte lejligheder befolkes af poesirødder, der inviterer til at læse eller snakke om litteraturen, der omgiver én.
 • Kvarterets poetiske sommerlæsefest: En dag med litterære aktiviteter i området for hele familien. Dagen begynder med stort fælles morgenbord og slutter med fællesmiddag ved
  langborde.
 • Litterær Dagligstue: Godsbanen åbnede i foråret 2023 en dagligstue, hvor der er rum til fordybelse og møder om litteraturen. Viceværten skaber sammen med de lokale poesirødder ejerskab til stedet gennem læse- og skriveklubber og workshops.
 • Litterær mangfoldighed og outreach: Viceværten og poesirøddernes særlige opgave er at række ud til de borgere og institutioner i området, som endnu ikke bruger eller ikke er i stand til at benytte sig af Godsbanens tilbud. Fx brugere af varmestuen KK og beboerne på det lokale plejehjem.
 • Litterær fællesspisning: Månedlige Spis&Læs i Spiselauget med ordbanko, fælleslæsning, forfatteroplæsninger og andre litterære aktiviteter.

Projekt Det Poetiske Kvarter er blevet til i samarbejde mellem Godsbanen, Aarhus Litteraturcenter og Læseforeningen og med støtte fra Nordea-fonden