Hvad erGodsbanen?

English Summary

With open workshops, studios, project rooms, theatre stages, auditoriums, dance halls and much more, Godsbanen provides every opportunity; whether you want to stage a week long theatre festival, practice your dance moves or perhaps host a meeting.

If you don’t have any interest in culture at all, you are also very welcome. We have an excellent and very affordable café/restaurant, which is open for everybody at all hours, and our roof is open access and provides an amazing view.

The buildings used to host one of Denmark’s largest train freight yards, and the old buildings are renovated with respect for their history and are worth a visit in themselves.

Take a tour of our website – on all pages you’ll find a summary in English.
Learn more

AARHUS' TVÆRFAGLIGE KUNST- OG KULTURPRODUKTIONSCENTER.

Kulturproduktionscenter Godsbanen åbnede i marts 2012 i den gamle godsbanegård i Skovgaardsgade. Her kan alle byens borgere styrke og udvikle sine kulturelle kompetencer uanset hvilket niveau man befinder sig på, og her er faciliteter til alle aspekter af kulturproduktion – fra spirende idé til færdigt produkt.

Faciliteterne
Godsbanens 10.500 m² er et overflødighedshorn af muligheder:

Veludstyrede værksteder, indendørs produktionslokaler, grupperum, udstillingsrum, mødelokaler, black boxe (scene/produktionsrum), øvelokaler, store fællesarealer,  1.300 m² Rå Hal, der kan bruges til større arrangementer mv.
Desuden har Godsbanen har konferencefaciliteter, en mini-biograf, en stor foyer med mange arrangementsmuligheder og ikke mindst spændende arkitektur og 10 lejligheder, der bruges af Godsbanens besøgende kunstnere, artists in residence og lign.

Aktørerne
Fordelt på Godsbanen og på Brobjergskolen er ca. 50 projektpladser, som kan lejes i seks månder til tre år, hvor kulturelle aktører arbejder i kreative kontorfællesskaber. Projektpladsholderne arbejder alle med kultur og tæller bl.a. festivaler, professionelle kunstnere, vækstlagskunstnere, håndværkere/designere, kulturproducenter etc. Herudover bebos Godsbanen af et antal faste lejere; bl.a. et producerende teater, et regionalt spillested, en restaurant, filmværksteder og –skoler. Alle eksterne og interne aktører har mulighed for sparring med kunstfaglige centre for fx scenekunst, billedkunst, film og litteratur.

Hensigten med Godsbanen er at samle disse mange enheder og aktiviteter. At skabe et godt miljø og lade dem inspirere, berige og udfordre hinanden, så der sker en udvikling af et dynamisk og levende kunst- og kulturmiljø i Aarhus.
Foruden Godsbanens egne aktiviteter afvikles et stort antal arrangementer, workshops, konferencer, møder osv. af andre arrangører, som lejer lokaler af Godsbanen.

Institut for (X)
Syd for de ombyggede og renoverede godsbanebygninger arbejder Institut for (X) i gamle DSB-bygninger. Institut for (X) er en dynamisk klynge af alternative iværksætter- og kulturprojekter, som er mere frit organiseret, og som giver hele området farve og kant.
Læs mere om Institut for (X) her.

Organisation
Godsbanens drift og rammer varetages af to organisationer, der har som erklæret mål at fremstå som én.
Se mere her

Bygningerne
Godsbanen er ombygget af Aarhus Kommune med støtte fra Realdania. Entreprisen blev udliciteret og vundet af totalentreprenør Hans Ulrik Jensen A/S, arkitekterne 3XN, Exners tegnestue, NORD arkitekter og ingeniørfirmaet Søren Jensen.
Læs mere om forvandlingen af Godsbanen her.

Godsbanen blev oprindeligt grundlagt I 1923, og var indtil år 2000 knudepunkt for godstogstrafikken i Jylland. Det er det største bevarede godsbaneanlæg i Danmark.
Læs mere om Godsbanens historie her.

Grafik

VISION

  • Godsbanen er Aarhus’ tværfaglige, kulturelle arnested.
  • Godsbanen har en central rolle for Aarhus’ kulturelle selvopfattelse.
  • Godsbanen er udviklings- og kompetencecenter for kunst- og kulturproduktion – lokalt, nationalt og internationalt.
  • På Godsbanen arbejder en lang række ambitiøse aktører og projekter, der via samarbejde og videndeling beriger og udfordrer hinanden.
  • Godsbanens kompetencer og projekter udvikles i en konstant dialog med byens øvrige aktører.