søg menu

KABUL TIME

English below

Jens Haaning: Kabul Time. 2010

Uret er standset klokken 17 minutter over seks på Jens Haanings sort-hvide ur, der oprindeligt blev skabt til en placering i det offentlige rum. Uret bærer titlen Kabul Time, og ligesom et andet kendt værk af Haaning, vejskiltet Afghanistan 5012 km, der i 2003 blev placeret i en rundkørsel i Utrecht i Holland, så kommenterer uret på den vestlige besættelse af Afghanistan, der startede i 2001 og først sluttede tyve år efter i 2021. Ved disse meget enkle greb får Haaning den krig, der for mange her i vesten forekom(mer) langt væk, til pludselig at komme helt ind i vores egen dagligdags sfære. Haanings brug af readymade, altså en genstand fra hverdagslivet som vi alle kender, bliver med titlerne givet helt nye kontekster og dimensioner. Pludselig er det ikke vores eget trygge hverdagsliv vi kan bruge uret (eller vejskiltet) til at orientere os i – det skaber i stedet en direkte relation til en situation, der på mange måder er svær for os her i trygge Danmark at begribe. Jens Haanings værk skaber en effektiv påmindelse om de mange liv, der lever under helt andre vilkår og strukturer end vores. I dag er det andre krige, der præger kloden, men pointen er den samme.

Placering: Foyeren

Tilbage til Kunst på Godsbanen

In English:

The clock has stopped at seventeen minutes past six on Jens Haaning’s black-and-white clock, which was originally created as a piece of public art. Called Kabul Time,  the work comments – like another well-known work by Haaning, a road sign saying Afghanistan 5012 km placed in a roundabout in Utrecht in the Netherlands in 2003 – on the Western occupation of Afghanistan, which began in 2001 and did not end until twenty years later, in 2021. With these very simple approaches, Haaning made a war which seemed far away to many here in the West suddenly enter our own everyday sphere.

Haaning uses readymades, meaning familiar objects from everyday life, which are transformed by the titles, taking on completely new contexts and dimensions. Suddenly, we no longer use the clock (or road sign) to orientate ourselves in our own safe everyday life – rather, the object forges a direct connection to a situation that can be very difficult to grasp for those of us who live in safety in Denmark. Jens Haaning’s work creates an effective reminder of the many lives that live under conditions completely different from ours. Today, other wars ravage globe, but the point remains the same.

Situated at the Foyer

Tekst / text: Maria Kjær Thomsen

Kabul Time er støttet af Statens Kunstfond

hero