søg menu
TILBAGE TIL NYHEDSOVERSIGT
21.08.2023

Kulturhusenes Dag på Kulturmødet Mors

Kulturministerens opfordring er hørt – Kulturhusene inviterer til debat!

Tidligere på sommeren efterlyste Kulturministeren konkrete bud på, hvordan kulturhusene kan være med til at løfte vor tids store samfundsudfordringer. Fredag den 25. august tager de danske kultur-huse derfor udfordringen op og inviterer til Kulturhusenes Dag på Kulturmødet Mors.

Kulturministerens tale til kulturhusene ved stormødet på Kulturværftet i juni.

Region og regering: Kulturhusene rummer stort potentiale
Kulturminister Jakob Engel-Schmidt var hovedtaler på det succesfulde stormøde ’Kulturhusene ud af ekkokammeret’ i Helsingør den 21. juni i år. Her beskrev han kulturhusenes relevans og potenti-ale således:

“Kulturhuse kan være med til at indføre en transformation for hele byer og områder.” Kulturministe-ren tilføjede, at han gerne vil høre forslag til, hvordan vi som samfund kan løfte og forløse det store potentiale, kulturhusene rummer.

Også udviklingsdirektør Kim Kofod fra Region Midtjylland bakker op om Kulturhusenes arbejde:

“Vi har i regi af Europæisk Kulturregion lavet en kortlægning af kulturhusene i de midtjyske kom-muner, og vi kan se, at de spiller en stor og vigtig rolle for livet i lokalsamfundene. Kulturhusene har en lokal virkekraft, der på sin egen måde udvikler og brander de samfund, de er en del af. Det er vigtigt, at de kan dele erfaringer, og derfor er det også oplagt, at kulturhusene får kulturregio-nens scene på Kulturmødet, hvor de kan sætte dagsordenen en hel dag.”

Kulturhusenes Dag – en samtale på tværs
Programmet den 25. august er skabt med ønsket om at sætte fokus på kulturhusenes arbejde og betydning inden for områder som landdistrikts- og byudvikling, kreativt iværksætteri og lokalturisme samt civil aktivisme og social inklusion. Blandt de 14 programpunkter er en masterclass i ‘Bæredygtig frivillighed’, en workshop i at skabe plads til uenighed og mangfoldighed samt debatter om kulturhuset som kulturinstitution og sam-fundsaktør.

GODSBANEN
Kulturhusenes Dag sender således et klart signal om, at kulturhusene har taget arbejdshand-skerne på og vil gå forrest i arbejdet med de udfordringer, som vores samfund står overfor netop nu. Et signal til alle: Befolkningen, kulturbranchen og beslutningstagerne på Christiansborg.

”Kulturhusene findes i mange former; fra storbyernes kulturelle oaser til de folkekære fyrtårne i landområderne. Fælles for dem er, at de bygger bro mellem mennesker og samfundslag og invite-rer til deltagelse og fællesskab. Derfor har kulturhuset som institution unikke muligheder for at indgå partnerskaber, der rækker ud af kulturlivet og på tværs af sektorer,” udtaler Trine Sørensen, Kurator for Godsbanens Åbne Scene og bestyrelsesmedlem i Kulturhusene i Danmark.

FAKTA:
Se det fulde program for Kulturhusenes Dag: https://godsbanen.dk/kulturhusenesdag/
Se det fulde program for Kulturmødet Mors: https://program.kulturmodet.dk/events

Kontakt og mere information
Katinka Bak Bramsen
Projektkonsulent, Regionale Kulturcentre
+45 4017 9217 // katinka@godsbanen.dk

Arrangører
Værter på stormødet ”Kulturhusene ud af Ekkokammeret” var fire af landets mest markante kultur-centre: Kulturværftet i Helsingør, Kulturproduktionscenter Godsbanen i Aarhus, Maltfabrikken i Ebeltoft og Slagteriet i Holstebro. Disse fire står sammen med Spinderihallerne i Vejle også bag Kulturhusenes Dag på Kulturmødet Mors.

Sammen med interesseorganisationen Kulturhusene i Danmark og med støtte fra Europæisk Kul-turregion, fører femkløveret nu samtalen videre på Kulturmødet på Mors under titlen ’Kulturhuse-nes Dag’. Her udfoldes for første gang et omfangsrigt kulturhus-program på Region Midtjylland og regionens 19 kommuners scene i Lysskoven.

Kulturhusene – Danmarks mest udbredte kulturinstitution?
• Der findes cirka 460 kulturhuse i Danmark, fordelt over hele landet med minimum 1 kultur-huse i hver kommune (oftest mange flere).
• Kulturhusene beskæftiger sammenlagt omkring 2600 ansatte og 8900 frivillige.
• Tilsammen tager de danske kulturhuse imod cirka 16 millioner besøgende om året.
• Med disse tal vurderes kulturhuset til at være den mest udbredte kulturinstitution i landet.

Tal og fakta er hentet fra rapporten “Kulturhuse i Danmark” (2020) udarbejdet af Aarhus Universitet i projektet DELTAG med støtte fra Nordea Fonden.

Foto: ThinkAlike