Åbne Scene

Risikovilligt scenerum, der understøtter og nærer den professionelle, kunstneriske kompetence, og hvor eksperimentet og processen har plads.

1. marts: We are not unique

ET OPLEVELSESDESIGN I TRE AKTER
De to dansere og koreografer Annika Kompart og Ida Frost undersøger og belyser, i samarbejde med sound -og visuel designer My Lambertsen, hvordan frihed forstås og fortolkes i kontekst med behovet for at være unik, frygten for kopi og valget som en konstant og uundgåelig faktor.
Se mere her

Se Åbne Scenes program

Grafik

Billetter

Billetter købes via det enkelte arrangements hjemmeside eller på billet.godsbanen.dk

Billetter købes online eller i døren 45 minutter før dørene åbnes.

Kontakt: +45 2522 1210 (mandag-fredag kl. 10.00-15.00), aabnescene(at)godsbanen.dk

Open Call

Der er lige nu Open Call til at blive kurateret på Åbne Scene i 2020.
Ansøgningsfrist: 1. april 2019
Se mere her

Grafik

kunstnere og andre brugere/lejere

BILLETSYSTEM | HISTORIK KALENDER | KONTAKT

MULIGHEDER | PR-PAKKE | PRISER | TEKNIK OG UDSTYR 

Grafik

In English

Åbne Scene is a performing arts venue that supports and nurtures professional, artistic skills, and provides space for experiments and works in progress.
More about Åbne Scene in English.

Grafik

Kontakt / adresse

Åbne Scene / Godsbanen
Skovgaardsgade 3
DK – 8000 Aarhus C – find Godsbanen
Brug indgang 3A (mest kørestolsegnet) eller 3H  – se oversigtskort

Kontakt Åbne Scene: 4185 6680 / 2522 1210 – mail: aabnescene(at)godsbanen.dk

HVAD ER ÅBNE SCENE?

• Åbne Scene er et risikovilligt scenerum, der understøtter og nærer den professionelle,
kunstneriske kompetence, og er et sted, hvor eksperimentet og processen har plads.
• Åbne Scene tilbyder gode scenekunstneriske faciliteter i en teknisk veludstyret black
box (16 m x 15 m – loftshøjde 7 m til rig), hvor der er tid og frihed til at udvikle,
udveksle og undersøge. Der er tilknyttet en teknisk stab til scenen, der kan være til
hjælp og give sparring i processen.
• Åbne Scene søger nye, overraskende formater for vidensdeling af den kunstneriske
proces – såvel processuelle nedslag som effekten af eksperimenterne. Ud over de
klassiske scenekunstformater som visninger og præsentation af forestillinger, kunne
det således være workshops, seminarer, netværksmøder, kunstnermøder,
videodokumentation, podcasts, videnskabelige artikler, mentorship for andre
kunstnere eller noget helt andet.
• Åbne Scene tilbyder alsidige residency-muligheder – for såvel kunstnerisk udveksling
og dialog, som produktions- og værkstedsfaciliteter og overnatning i gæsteværelser.
• Åbne Scene giver mulighed for samarbejder, sparring og netværk i det øvrige
pulserende, kreative kraftcenter Godsbanen.

ÅBNE SCENE PRIORITERER PROJEKTER DER…
• er i undersøgende, udviklende, afprøvende faser med henblik på at skabe materiale,
kunstnerisk udveksling, ny erfaring eller viden indenfor sit felt, og som har behov for et
forløb i netop en black box.
• engageret deler det, der genereres i forbindelse med et kurateret forløb, med
omverdenen.
• forholder sig til Godsbanens mange udfoldelsesmuligheder og aktivt og opsøgende
interagerer med de lokale, eksisterende kunstneriske og kreative miljøer.

PRAKTISK
• Der kan søges om kuratering til Åbne Scene ved et årligt open call med frist den 1.
april til hele det efterfølgende kalenderår. Der søges via aabnescene.dk.
• Der kan ikke søges om kontante midler, men om scenerum, gæsteværelser,
supplerende produktionslokaler og teknisk bistand og sparring.
• Projekterne udvælges af scenekunstfagligt uddannet personale fra Godsbanen i
samråd med et rådgivende panel af eksterne scenekunstnere.