Åbne Scene

På Åbne Scene præsenteres lokale, nationale og internationale projekter - gerne på tværs af genrer og kunstarter.

27. januar: Fagseminar om ny opera og musikdramatik

Komponist Niels Rønsholdt afholder i uge 4 første workshop på et nyt operaprojekt.
Søndag den 27/1 kl 17-20 inviteres til et afsluttende fagseminar om ny opera og musikdramatik som vil rumme oplæg af Niels Rønsholdt og visning af små scener fra workshoppen.
GRATIS ADGANG
Se mere

Se Åbne Scenes program

Grafik

Billetter

Billetter købes via det enkelte arrangements hjemmeside eller på billet.godsbanen.dk

Billetter købes online eller i døren 45 minutter før dørene åbnes.

Kontakt: +45 2522 1210 (mandag-fredag kl. 10.00-15.00), aabnescene(at)godsbanen.dk

Grafik

kunstnere og andre brugere/lejere


ANSØGNING | BILLETSYSTEM | HISTORIK 
KALENDER | KONTAKT

KURATORERNE | MULIGHEDER | PR-PAKKE | PRISER | TEKNIK OG UDSTYR 

Grafik

In English

Åbne Scene hosts performances, co-productions, guest performances, festivals etc. by local, national and international theatres/projects.
All information about Åbne Scene in English.

Grafik

Kontakt / adresse

Åbne Scene / Godsbanen
Skovgaardsgade 3
DK – 8000 Aarhus C – find Godsbanen
Brug indgang 3A (mest kørestolsegnet) eller 3H  – se oversigtskort

Kontakt Åbne Scene: 4185 6680 / 2522 1210 – mail: aabnescene(at)godsbanen.dk

HVAD ER ÅBNE SCENE?

  • Åbne Scene er et risikovilligt (scene)kunstnerisk arbejdsrum, der hylder den professionelle, æstetiske proces, og er et sted, hvor eksperimentet og processen har plads.
  • Åbne Scene tilbyder gode faciliteter i en teknisk veludstyret black box (16,5 m x 17,2 m – loftshøjde 8,5 m), hvor der er tid og frihed til at udvikle, udveksle og undersøge.
  • Åbne Scene søger nye, overraskende formater for vidensdeling af den kunstneriske proces – såvel processuelle nedslag som effekten af eksperimenterne.

Det er et krav, at kuraterede kunstneriske processer vidensdeles; det kan være i form af visninger/forestillinger, men også workshops, netværksmøder, kunstnermøder, videnskabelige artikler, video-logbog, mentorship for andre kunstnere eller noget helt andet.

  • Åbne Scene tilbyder alsidige residency-muligheder – for såvel kunstnerisk udveksling og dialog, som produktions- og værkstedsfaciliteter og overnatning i gæstelejligheder.
  • Åbne Scene giver mulighed for samarbejder, sparring og netværk i det øvrige pulserende, kreative kraftcenter Godsbanen.

 

ÅBNE SCENE PRIORITERER PROJEKTER DER…

  • er i undersøgende, udviklende, afprøvende faser med henblik på at skabe materiale, kunstnerisk udveksling, ny erfaring eller viden indenfor sit felt.
  • forholder sig aktivt til Godsbanens mange udfoldelsesmuligheder og opsøgende interagerer med de lokale, eksisterende kunstneriske og kreative miljøer i huset.

deler de erfaringer og erkendelser, der genereres i forbindelse med et kurateret forløb på Åbne Scene. Det kan være vidensdeling med såvel offentligheden som med andre kunstnere.
Formuler tydeligt i ansøgningen, hvordan vidensdelingskravet honoreres