søg menu

English below

GODSBANENS SAMVÆRSPOLITIK

Godsbanen arbejder målrettet på at skabe et sundt, trygt og sikkert arbejdsmiljø blandt vores ansatte, lejere og brugere, der fremmer den gode og konstruktive arbejdskultur.

  • Vi ønsker, at alle skal møde hinanden med respekt, anerkendelse og et åbent sind.
  • Vi arbejder for at fremme en arbejdskultur, hvor der er tryghed og mulighed for at sige fra overfor krænkelser af enhver art.
  • Vi tolererer ingen form for krænkende adfærd, hverken fysisk eller psykisk.
  • Vi er bevidst om, at det kan være forskelligt, hvad den enkelte oplever som krænkende adfærd.
  • Vi arbejder for at vores ansatte, lejere og brugere trygt kan sige fra, og få den nødvendige beskyttelse og opbakning fra arbejdspladsen.

Vi betragter et godt arbejdsmiljø som et fælles anliggende og ansvar, som alle bidrager til at skabe og sikre. Vi opfordrer alle med relation til Godsbanen til at bakke op om Godsbanens samværspolitik, og at hver organisation eller forening udarbejder en samværspolitik samt en procedure for en handlingsplan. Alle har ret til at have en tryg arbejdskultur.


THE GODSBANEN CODE OF CONDUCT

Godsbanen works purposefully to nurture a healthy, safe and secure working environment among our employees, tenants and users, helping to promote a good and constructive work culture.

  • We want everyone to treat each other with respect, appreciation and an open mind.
  • We work to promote a safe work culture where everyone has the opportunity to speak out against abuse and harassment of any kind.
  • We do not tolerate any form of offensive, abusive or harassing behaviour, whether physical or psychological.
  • We are aware that personal perceptions of what constitutes offensive, abusive and harassing behaviour may differ.
  • We work to ensure that our employees, tenants and users can safely speak up and receive the necessary protection and support from the workplace.

We regard a good working environment to be a shared concern and responsibility: everyone contributes. We encourage everyone with ties to Godsbanen to support the Godsbanen code of conduct, also encourage each organisation or association to draw up a code of conduct and a procedure for an action plan. Everyone has the right to feel safe at work.

KONTAKT

 

Arbejdsmiljørepræsentant
Trine Sørensen
trine@godsbanen.dk