søg menu

ORGANISERING

Godsbanen ejes af Aarhus Kommune. To organisationer står for rammer og drift i tæt samarbejde og dialog med Godsbanens faste lejere. De to organisationer er juridisk adskilte, men arbejder konstant på at fremstå som én.

Tirsdag d. 20. februar 2024 vedtog Aarhus Byråd, at Godsbanens to organisationer pr. 1. april 2024 lægges sammen i Den Selvejende Institution Godsbanen.
Se pressemeddelelse om sammenlægningen

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GODSBANEN
(DSIG) er en selvstændig fond med egen bestyrelse.

  • Står for aktiviteter, netværk, kommunikation, lokaleudlejning, projektpladser og Åbne Scene.
  • Har til opgave at understøtte Godsbanen som arbejdssted for udviklingen af kulturelle kompetencer.
  • Håndterer branding og profilering af Godsbanen og arbejder med brugerudvikling, så Godsbanens tilbud bliver synlige og tilgængelige for flest mulige brugere.

DSIG arbejder efter betingelser fastlagt i en flerårig aftale med Aarhus Kommune, Kultur og Borgerservice

GODSBANENS DRIFTSORGANISATION
(GDO) er en decentral organisation under Aarhus Kommunes kulturforvaltning. GDO er:

  • Godsbanens Åbne Værksteder
  • Bygningsdrift/administration af Godsbanen, Ridehuset, Officerspladsen/bygningen, Brobjergskolen og Vester Allé 15.

ØVRIGE AKTØRER
Udover de to organisationer udgøres Godsbanen af ca. 70 andre aktører, som lejer lokaler eller kontorplads. Denne sky af tilknyttede virksomheder, organisationer, projekter og personer udgør det hele, som vi kalder Godsbanen.

Ca. 200 personer har deres daglige arbejde på Godsbanen i tilknytning til mere end 130 cvr-numre.