søg menu

Åbne Scene

Work in process: HYL (paneldebat)

DATO: Fredag d. 22. marts
TID: Kl. 15
LOKALE: Åbne Scene
NÆRMESTE INDGANG: Fx 3A - følg de røde fodspor
ENTRÉ: Gratis, men tilmelding nødvendig

Artists in residence: AUT – Aarhus Unge Tonekunstnere

Periode: 18.-22. marts 2024

Work in process // public sharings / åbne visninger:

Tirsdag d.19/03 kl. 16.00: Åbent oplæg om den danske kulturarv for magisk tænkning v. Lulu Anne Hansen.

Fredag 22/03 kl. 15.00: Åben paneldebat om at skabe en performance i krydsfeltet mellem kunst og kulturarvsformidling, inkl. kort visning: Performance om magisk tænkning og heksens ritualer i krydsfeltet mellem kunst og kulturarvsformidling.
Tilmelding nederst på siden.

DA

Seks kunstnere med stærke individuelle profiler mødes, og skal gennem improvisation og kulturhistoriske inputs, udarbejde grundmaterialet til en skovforestilling. Her blandes traditionelle folkemusikalske toner med elektroakustiske elementer, til et lydlandskab der inviterer publikum ind i performernes ritualudøvelse. Ritualerne er inspireret af den danske heks’ historie og hvordan den hænger uløseligt sammen med vores egen. Forestillingen tilbyder publikum inspiration til at tage heksens kulturarv i egne hænder.

AUT arbejder sammen med Museum VEST, der står bag HEX! Museum of Witch Hunt, og stiller PhD Lulu Anne Hansen til rådighed som oplægsholder og debatdeltager.

ENG

6 artists with strong individual profiles come together and will, through improvisation and inputs from cultural history, prepare the foundation for a forest performance. Tunes from traditional folk music and electro acoustic elements will be combined in a soundscape that invites its audience into the performers’ rituals. The rituals are inspired by the history of the Danish witch and how it is inextricably linked with our own history. The performance offers the audience inspiration to receive the cultural heritage of the witch with mind and body.

AUT collaborates with Museum VEST who manages HEX! Museum of Witch Hunt, and contributes with PhD Lulu Anne Hansen as presenter and debate participant.

PRODUKTION Aarhus Unge Tonekunstnere / PRODUCENTER Kirsten Voss & Sophie Ternowitz / PERFORMERE Nadja Schmedes Enevoldsen, Sofus Preisel, Mette Hommel, Sara Nigard Rosendal, Sophie Ternowitz & Kirsten Voss / KULTURHISTORISK RÅDGIVNING Lulu Anne Hansen fra Museum VEST / KOMPOSITION Nadja Schmedes Enevoldsen & Sofus Preisel / FOTO Gaia Micatovich

Støttes foreløbigt af Statens Kunstfond, Hoffmann og Husmans fond, Aarhus Unge Tonekunstnere, Museum VEST, William Demant Fonden & Åbne Scene / Godsbanen

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilmelding // Sign up

Fredag 22/03 kl. 15.00: Åben paneldebat om at skabe en performance i krydsfeltet mellem kunst og kulturarvsformidling, inkl. kort visning: Performance om magisk tænkning og heksens ritualer i krydsfeltet mellem kunst og kulturarvsformidling.