søg menu

Åbne Scene

Work-in-process: Coming Together

DATO: Mandag d. 24. oktober
TID: Klokken 16
LOKALE: Åbne Scene
NÆRMESTE INDGANG: 3A
ENTRÉ: Gratis med tilmelding (trine@godsbanen.dk)
(English below)

Åbne Scene inviterer d. 24. oktober kl. 16 til vidensdeling og showcase af work-in-process med ensemblerne Current Resonance og K!ART.

I løbet af to uger har kunstnerne arbejdet på et multidisciplinært musik og performance værk med arbejdstitlen Coming Together. I et forsøg på at udforske og i sidste ende forene forskellige dualiteter indbefattet i skabende kunstneres liv, har udgangspunktet været at arbejde med dobbeltnarrativer, der iscenesætter både virkelige og fiktionelle versioner af kunstnerne.

Disse bliver undersøgt gennem en differentiering af medie, iscenesættelse og udtryk, som gradvist sammensmeltes, hybridiseres, og bliver tiltagende meta-referential. Ved brug af en greenscreen placeret i et backstage-lokale, bliver performerne projiceret ind i scenerummet og på den måde undersøges integrationen mellem det virkelige og det imaginære.

KOMPONISTER & PERFORMERE: Dylan Richards, Matthew Grouse, Joss Smith, Michael Hope, Rob Durnin, Mikkel Schou & Hsiao-Tung Yuan.

 

Sted: Åbne Scene, Skovgaardsgade 3 (indgang 3A), Aarhus C
Tid: Mandag den 24. oktober kl. 16-17
Billet: Gratis med tilmelding – skriv en mail til trine@godsbanen.dk

Projektet er støttet af Åbne Scene på Godsbanen og William Demant Fonden

 

/// ENGLISH VERSION

 

Åbne Scene invites you to knowledge sharing and a showcase of work-in-process with ensembles Current Resonance and K!ART.

Over the course of two weeks, the artists have been working on a multidisciplinary music and performance work with the working title Coming Together. Seeking to explore and ultimately reconcile various dualities inherent in the lives of creative artists, the starting point has been to work with double narratives, staging both real and fictional versions of the artists. These are explored through a differentiation of medium, staging and expression, which gradually merge, hybridize, and become increasingly meta-referential. Using a green screen located in a backstage space, the performers are projected into the stage space, thus exploring the integration between the real and the imaginary.

COMPOSERS & PERFORMERS: Dylan Richards, Matthew Grouse, Joss Smith, Michael Hope, Rob Durnin, Mikkel Schou & Hsiao-Tung Yuan.

Location: Åbne Scene, Skovgaardsgade 3 (entrance 3A), Aarhus C
Time: Monday 24 October at 4-5pm
Ticket: Free with registration – write an email to trine@godsbanen.dk

The project is supported by Åbne Scene at Godsbanen and William Demant Foundation