søg menu

Åbne Scene

The Mirror Project // Det Frie Felts Festival

DATO: Fredag d. 27. januar
TID: Klokken 19:30-20:30
LOKALE: Åbne Scene
NÆRMESTE INDGANG: 3A
ENTRÉ: 60-80 DKK
KØB BILLET

The Mirror Project/ Antoinette Helbing/ Det Frie Felts Festival

(English below)
27.01.2023, kl. 19:30 – 20:30
På Åbne Scene
Der er en 15-minutters artist talk på scenen umiddelbart efter forestillingen.
“The Mirror Project” er et nyt koreografisk værk i krydsfeltet mellem performance og installation, som har premiere på Det Frie Felts Festival. To dansere, finske Taneli Törmä og danske Cecilie Schyth Kjær, performer over for nogle store spejle, hvis position og vinkling ændres både vertikalt og horisontalt undervejs. Publikum kan, alt afhængig af hvor de sidder i salen, følge et fascinerende spil mellem spejle og performere: Er fokus på performerne som subjekter og deres bevægelser, eller er det snarere på bevægelserne som objekt i spejlbilledet? Eller veksler blikket konstant mellem de to udtryk?
Værket er oprindeligt udviklet i flere forløb på Aaben Dans i Roskilde og Udviklingsplatformen for Scenekunst i København samt Åbne Scene og Bora Bora i Aarhus.
Koncept: Antoinette Helbing
Koreografi: Antoinette Helbing i samarbejde med de medvirkende
Dansere: Cecilie Schyth Kjær og Taneli Törmä
Scenografi og styling: Kasper Svenstrup Hansen
Dramaturgi: Ida Elisabeth Larsen
Lysdesign: Carina Backman
Lyd: Mads Emil Nielsen
Foto: Jan Vesala
Antoinette Helbing er koreograf og danser. Hun står bag en række forestillinger i eget navn. Hun er uddannet fra ArtEZ Dansacademie i Arnhem (Holland).
Taneli Törmä er koreograf, danser og kunstnerisk leder af gruppen Location X. Han er uddannet fra Finnish National Ballet School.
Cecilie Schyth Kjær er danser. Hun er uddannet fra ArtEZ University of the Arts, Arnhem (Holland) og Det Kongelige Teater Balletskolen, Odense.
Værket er støttet af:
Statens Kunstfond
Augustinus Fonden
Wilhelm Hansen Fonden
William Demant Fonden
Næstved Kommune
Aarhus Kulturudviklingspulje
Bora Bora Residency Centre
Åbne Scene Godsbanen
Aaben Dans Roskilde
Udviklingsplatformen for Scenekunst
Sprog: Nonverbal
Varighed: 60 min.
For mere info, klick her.
Get your ticket here.

The Mirror Project/ Antoinette Helbing/ Det Frie Felts Festival
27.01.2023, kl. 1930 – 20:30
Åbne Scene
There will be a 15-minute artist talk on stage after the performance.
“The Mirror Project” is a new choreographic work in the cross-field between performance and installation, which will receive its premiere at the Festival for the Independent Field of Performing Arts. Two dancers, Finnish Taneli Törma and Danish Cecilie Schyth Kjær, perform in front of some large mirrors, the position and angle of which change both vertically and horizontally along the way. Depending on where they sit in the hall, the audience can follow a fascinating interplay between mirrors and performers: Is the focus on the performers as subjects and their movements, or is it rather on the movements as objects reflected in the mirror? Or does the gaze constantly alternate between the two expressions?
The work was originally developed in several programmes at Åben Dans in Roskilde and the Development Platform for the Performing Arts in Copenhagen, as well as at Aabne Scene and Bora Bora in Aarhus.
Concept: Antoinette Helbing
Choreography: Antoinette Helbing in collaboration with the performers
Dancers: Cecilie Schyth Kjær and Taneli Törmä
Set design: Kasper Svenstrup Hansen
Dramaturgy: Ida Elisabeth Larsen
Lighting design: Carina Backman
Sound: Mads Emil Nielsen
Photo: Jan Vesala
Antoinette Helbing is a choreographer and dancer who has created a number of performances under her own name. She is a graduate of ArtEZ Dansacademie, Arnhem (Netherlands).
Taneli Törmä is a choreographer, dancer and artistic director of the group Location X. He is a graduate of the Finnish National Ballet School.
Cecilie Schyth Kjær is a dancer and a graduate of Artez University of the Arts, Arnhem, (Netherlands) and the Royal Theatre Ballet School, Odense.
The work is supported by:
The Danish Arts Foundation
The Augustinus Foundation
The Wilhelm Hansen Foundation
The William Demant Foundation
Næstved Municipality
Aarhus Municipality’s Cultural Development Pool
Bora Bora Residency Centre Aarhus
Åbne Scene Godsbanen Aarhus
Aaben Dans Roskilde
The Development Platform for the Performing Arts
Language: Nonverbal
Duration: 60 min.
For more information, klick here.
Get your ticket here.