søg menu

Musik

SPOR festival: EATING A MAN

DATO: 8. og 9. september
TID: Kl. 17 / 19.30
LOKALE: Åbne Scene
NÆRMESTE INDGANG: 3A
ENTRÉ: 80 / 130 kr
KØB BILLET

AF SCENATET

English below

Tid: 8. september kl. 19:30 og 9. september kl. 17:00
Varighed: 60 minutter

Komponist Christian Winther Christensen og iscenesætter Anna Berit Asp Christensen begiver sig ud i en musikalsk og personlig undersøgelse af fænomenet fremmedhed. Undersøgelsen tager afsæt i Christian Winther Christensens ti år gamle mockumentary-værk The Documentation About Apu Sakar. Her indgår Christian en aftale med en indisk mand om at spise ham efter hans død. Ritualet har til formål at vise den afdøde en sidste ære ved at lade vedkommendes ånd leve videre gennem indtagelsen.

Nu, ti år senere, er værket blevet genkomponeret, og det har rejst helt nye spørgsmål om det symbolske i kannibalisme, ærefuld kulturel udveksling og det at føle sig fremmed. Bag værket står både etniske danskere, udlændinge, personer med dobbelt nationalitet, adopterede og personer, der er migreret væk fra deres land.

Komponist: Christian Winther Christensen. Iscenesætter og scenograf: Anna Berit Asp Christensen. Scenatet: My Hellgren (Vlc); Vicky Wright (Kl); Rowland Sutherland (Fl); Matias Seibæk (Perc); Fei Nie (Pno); Anna Jalving (Vio); Clara Stensgaard (Voc). Dramaturg: Jesper Bergman. Lyd: Anders Ørbæk. Producent: Mette Hornbek Hansen. Foto: Marc Fluri.

ENG:

Composer Christian Winther Christensen and stage director Anna Berit Asp Christensen embark on a musical and personal voyage exploring the concept of “the unknown/alien”. The investigation takes its starting point in Christian Winther Christensen’s 10 year old mocumentary-work ’The Documentation About Apu Sakar’. In this work Christian agrees to eat an Indian man after his death. The purpose of the ritual is to honour the deceased by letting his spirit live on through the consumption.

Now, ten years later, the work has been re-composed and new questions have emerged: questions about the symbolic meaning of cannibalism, honorable cultural exchange and the concept of feeling strange or alien.

www.sporfestival.dk

Foto: Marc Fluri