søg menu

Foredrag / seminar

Oppenheimers arv: Atomvåben og den moderne verdensorden

DATO: Torsdag 5. oktober
TID: 19.00-21.00
LOKALE: Remisen
NÆRMESTE INDGANG:
ENTRÉ: Gratis
KØB BILLET

“Now, I am become Death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another“.

Sådan efterrationaliserede fysikeren J. Robert Oppenheimer i en NBC-dokumentar 20 år efter Trinitytesten, hvor den første atombombesprængning fandt sted.

Denne historiske begivenhed er blevet aktuel igen med den nye Oppenheimer-film, og Det Udenrigspolitiske Selskab Aarhus afholder nu et arrangement, der dykker ned i historien om atomvåbenet og dets implikationer for international politik og den internationale orden.

Den globale historie om atomvåbnet beskrives i bogen Minutter i Midnat af Casper Andersen og Henry Nielsen, begge nuværende og tidligere lektorer ved Aarhus Universitet i henholdsvis Idéhistorie og Center for Videnskabsstudier.

Sammen vil de ud fra et humanistisk og idéhistorisk perspektiv belyse atomvåbens oprindelse og den globale historie samt betydningen for det civile samfund, herunder trusselsbilleder, afledte effekter og sociale bevægelser.

John Kierulf er fhv. diplomat og nedrustningsforhandler i Udenrigsministeriet og er desuden ekspert i nedrustning, våbenkontrol og ikke-spredning af konventionelle- og masseødelæggelsesvåben. Disse emner belyser han blandt andet i bøgerne ”Nedrustning – i et folkeretligt perspektiv” og ”Disarmament under International Law”.

Han vil særligt fokusere på faren ved atomvåben, dets juridiske status, samt hvordan atomvåben påvirker/og har påvirket den internationale orden, herunder sikkerhedspolitik og atomvåbens strategiske rolle og afskrækkelse i den nuværende geopolitiske kontekst.

Der vil i slutningen af arrangementet være mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne.

Har du spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte aarhus@udenrigs.dk