søg menu

Udstilling

Olga Ulmann
LACHS-LEDER-QUILT 

DATO: Januar og februar 2023
TID: Mandag - lørdag kl. 8 - 22. Søndag kl. 8 - 18.
LOKALE: Foyer
NÆRMESTE INDGANG: 3A eller 3D (Spiselauget)
ENTRÉ: Gratis

Olga Ulmann
LACHS-LEDER-QUILT   

English below

Lachs-Leder-Quilt er et meget stort, quiltet værk, hvor spor af syninger bugter sig hen over den blødt polstrede overflade. Den syntetiske læder imiterer blot dyrehud; på samme måde som køn også er en performativ handling, der heller ikke er naturgivet. Syning – som en traditionelt kvindelig opgave – bliver her overført til et materiale, der virker kunstigt, hvad angår både farve og materiale.

 *** 

Olga Ulmann er billedkunstner med base i Frankfurt am Main, Tyskland.

Som praksisorienteret kunstner indfanger Olga Ulmann omverdenen for at omsætte sine observationer til tegninger, skulpturer, installationer og levende billeder. Inspirationen finder hun både i den visuelle finkultur og i popkulturen.

Som kvinde og immigrant bruger hun sig selv og sin egen baggrund som kunstnerisk tilgang. Hun arbejder med identitetsdannelse med fokus på den ulighed der opstår i relation til køn og social baggrund.

Olga Ulmann bruger hovedsageligt menneskeskabte, syntetiske materialer i sine kunstværker. Syprocessen er en form for selvudfoldelse, men også et kunstnerisk virke, der angiver tilhørsforhold og frem for alt medfølelse for sociale grupper, der ofte er undervurderet.  

Olga Ulmann er medlem af et flydende kunstnerkollektiv, der fremmer synligheden af ​​kvindelige kunstnere med arbejderklassebaggrund.

Website: www.olgaulmann.com
Instagram: studio_ulmann

—— 

Lachs-Leder-Quilt is a very large, quilted work in which traces of stitching meander across the soft, padded surface. The artificial leather merely mimics animal skin, just as gender is also a performative act, not a given. The act of sewing – traditionally regarded as a female task – is here transferred to a material that comes across as entirely artificial in substance and colour alike. 

 *** 

Olga Ulmann is a visual artist based in Frankfurt am Main, Germany.   

As a practice-oriented artist, Olga Ulmann captures the outside world in order to translate her observations into drawings, sculptures, installations and moving images. She finds inspiration in high culture as well as in pop culture. 

As a woman and an immigrant, Ulmann uses herself and her own background to fuel her artistic approach. She works with how identities are formed, focusing particularly on the inequalities arising in relation to gender and social class. 

Olga Ulmann mainly uses man-made, synthetic materials in her artworks. The sewing process is a form of self-expression, but also an artistic endeavour pointing to a sense of belonging and, above all, compassion for social groups that are often undervalued. 

Olga Ulmann is a member of a fluid artist collective working to promote the visibility of women artists with a working-class background.

Website: www.olgaulmann.com
Instagram: studio_ulmann