søg menu

Udstilling

Myrta Köhler: Exca(r)vations / Flow and then

DATO: April - juni 2023
TID: Mandag - lørdag kl. 8 - 22. Søndag kl. 8 - 18.
LOKALE: Foyer
NÆRMESTE INDGANG: 3A eller 3D (Spiselauget) - følg fx de grå fodspor i gulvet
ENTRÉ: Gratis

English below

Hvor ofte hviler vores sind egentlig fuldt ud her og nu? Erindringer, håb, associationer trænger pludselig ind, overlejrer øjeblikket. Myrta Köhler visualiserer denne samtidighed i sine EXCA(R)VATIONS: Ved delvist at fjerne det øverste lag af fremkaldte fotografier tillader hun et andet motiv at dukke op i billedet. Det haptiske element med at skrabe og kradse illustrerer den insisterende imponerethed af fantasi og følelsesmæssig hukommelse. Den resulterende “subtraktion” er samtidig tilføjelse af en anden virkelighed. Og måske: En invitation.

Associationernes frie spil kontrasteres i serien FLOW AND THEN af en anden idé om frihed: Hvordan kunne det se ud at give slip på alle begreber og betro sig fuldstændig til uvisheden, til den tomme fremtid? Myrta Köhler udforsker dette spørgsmål i sine cyanotypier i stort format, hvor hun udsætter sin krop for solen i op til en time på papir. Denne “fotografering i slowmotion” skaber “hvide skygger” på en blå baggrund: billeder af en vægtløshed, der kun er mulig ved at give afkald på kontrollen. Under skabelsesprocessen overgiver kunstneren sig til tid, lys, vand og ikke mindst tilfældigheder.

Selvom de anvender meget forskellige teknikker, visualiserer begge serier aftryk i form af hvide områder. I begge tilfælde er det disse “tomrum”, der i sidste ende udgør billedernes betydning.

Myrta Köhler bor og arbejder i Berlin. Hendes værker er blevet vist i solo- og gruppeudstillinger.

Kontakt og mere information: www.myrta-koehler.de

In English

How often is our mind actually resting fully in the here and now? Memories, hopes, associations all of a sudden penetrate, overlay the moment. Myrta Köhler visualizes this simultaneity in her EXCA(R)VATIONS: By partially removing the topmost layer of developed photographs, she allows a second motif to emerge within the picture. The haptic element of scraping and carving illustrates the insistence, “im-pressive-ness” of imagination and emotional memory. The resulting “subtraction” is at the same time addition of another reality. And perhaps: an invitation.

The free play of associations is contrasted in the series FLOW AND THEN by another idea of freedom: What could it look like to let go of all concepts and entrust oneself completely to uncertainty, to the blank future? Myrta Köhler explores this question in her large-format cyanotypes, exposing her body to the sun for up to an hour on individually prepared paper. This “photography in slow motion” creates “white shadows” on a blue background: images of a weightlessness made possible only by relinquishing control. During the process of creation, the artist surrenders herself to time, light, water and, not least, to chance.

Although employing very different techniques, both series visualize imprints in the form of white areas. In both cases, it is these “voids” that ultimately constitute the meaning of the pictures.

Myrta Köhler lives and works in Berlin. Her works have been shown in solo and group exhibitions.

Contact and more information: www.myrta-koehler.de

Myrta Köhler: EXCA(R)VATIONS
Myrta Köhler: FLOW AND THEN