søg menu

Åbne Scene

 The Mechanics of Manipulation LAB 

DATO: 5. - 16. december
TID: TBA
LOKALE: Åbne Scene
NÆRMESTE INDGANG: 3A
ENTRÉ: Vidensdeling: TBA

Artists in residence: Kvint/Lewis

The Mechanics of Manipulation LAB er en afsøgning af nye måder at lave deltagerinvolvering og interaktion på.

Scenekunstnerne Annika B. Lewis og Helene Kvint undersøger og udvikler nye scenekunstneriske greb for at synliggøre tematikken manipulation. Som en del af dette, undersøgers magtdynamikker i skellet mellem den virtuelle og fysiske verden. Der ses på psykologiske mekanismer, interaktionsdesign og adfærdspsykologi – med inspiration fra spildesign og den virtuelle verdens manipulationsmekanismer. De tre scenekunstnere har et stort bagkatalog af gennemprøvede metoder og koncepter til publikumsinddragelse. Og de arbejder i en kollektiv proces med dialog, vidensdeling og eksperimenter.

AF OG MED: Annika Lewis, Helene Kvint, Signe Krogh, Jens Mønsted og Morten Ladefoged

EKSTERNE GÆSTEEKSPERTER: Konsulent og spildesigner Ask Agger fra workzChange. Lektor for pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet Andreas Lieberoth. Christian Mogensen specialkonsulent fra Center for digital pædagogik.

The Mechanics of Manipulation LAB is an exploration of new ways of making participant involvement and interaction in performing arts – looking at psychological mechanisms, interaction design and behavioral psychology on the internet.