søg menu

Udstilling

LYNTEGNINGER: PORTRÆTTER OG CROQUIS – SKJULTE IDENTITETER, ORDLØST SPROG

DATO: 2. - 31. maj
TID: Mandag - lørdag kl. 8 - 22. Søndag kl. 8 - 18.
LOKALE: Produktionsgangen
NÆRMESTE INDGANG: 3H
ENTRÉ: Gratis

English below

Min croquis-gruppe er uden lærer. I de to timer vi mødes, tegner vi den aldrig-før-sete model 55 gange i alt. I intervaller på 1 til 2 eller 5 minutter, 35 aftener om året. De fleste af de portrætter og skitser af kroppe, jeg fremviser her, er sådanne 5 minutters resuméer af, hvad jeg fandt mest slående og afslørende ved nogle af disse anonyme, tavse personer.

Under disse kortvarige opstillinger koncentrerer jeg mig om at indfange væsentlige detaljer og deres indbyrdes forbindelse. Jeg fokuserer på de æstetiske eller følelsesmæssige detaljer eller det antydede personligheds- træk, som mest fascinerer mig ved stillingen. Jeg starter med det ansigts- træk eller kropsområde, som min intuition opfatter, som det klareste udtryk for modellens essens i dette øjeblik og tegner derudfra, så længe der er tid. Hen ad vejen bruger jeg farver for at fremhæve de fornemmede energiområder.

Der er knap med tid til dækning af de mange farver og skygger – og sommetider får ansigter ingen ydre konturer, og ben og arme kan optræde isoleret fra kroppen. Forskellige kropsdele fra stillinger, der følger lige efter hinanden, kombineres ofte på mærkelige måder på en sammensat tegning for at skabe en slags symbolsk historie.

Disse mærkværdige kollager følger oftest den måde, som jeg gennem mine personlige filtre opfatter, at personens menneskelige træk og værdier, kræfter og skjulte svagheder er sammensat. Ud fra de småtræk, modellen afslører i løbet af aftenen, når de indtager deres serier af spontant og frit valgte stillinger, forsøger jeg at finde frem til deres personlighed, livssyn, strategier og smag. Jeg prøver at skitsere den person, jeg sanser bag eller indeni kroppen. Jeg leder efter deres sjæl og forsøger at indfange den i hurtige, intuitive skitser.

Jonah Ohayv

To gode tv-film om Jonahs kunst findes her:
www.youtube.com, under Jonah Ohayv

Flere af Jonahs tegninger, samlet i kategorier, ses på:
www.jonah.dk, under ”Lyntegninger”

Kontakt: jonah102@gmail.com
……………

in English

SPEED DRAWINGS: CROQUIS AND FAST PORTRAITS

– HIDDEN IDENTITIES, SILENT LANGUAGE

DATE: MAY 2-31, 2022
TIME: MONDAY – SATURDAY  8 – 22. SUNDAY  8 – 18.
CROQUIS HAPPENING: MAY 7, 14-16.

Each evening in my croquis group, we draw the never-before-seen model 55 times in all, during the 1-2-and-5 minute periods which make up the two hours, 35 nights a year.  Most of the portraits and body sketches you’ll see in this exhibit are such 5-minute summaries of what I found most striking and revealing about some of these anonymous, silent individuals.

I go after what I sense during the evening about their personality, outlook in life, strategies, and tastes, from the details they reveal through their series of spontaneously chosen poses. And I start with the facial or bodily feature which expresses this clearest to me, and draw from that place outwards, using shades to express energies. With all the colors and shadows, there’s not much time – so sometimes faces have no contours, or legs and arms etc. are totally isolated, or details from several postures are connected in a connected in a weird collage – following the way I sense that this human’s traits and values, powers and hidden weaknesses are put together. I look for the soul of the person, and try to catch it in quick, intuitive sketches.

In America, when I was 12, the school’s art teacher said I’d never be any good at drawing, because even after 40 minutes’ efforts, my train-tracks still had the wrong perspective, so I never tried to draw realistically after that…and let go of all official rules when seldomly scribbling spontaneous caricatures. Certainly, I never went to art school, and I guess that’s the secret to why I trust my own eyes and fingers and have my own original style. And I first saw what that was, and was also surprised that other people liked it – in our croquis group with no teacher.

Jonah Ohayv

Two good tv-films about Jonah’s art can be seen here:
www.youtube.com, under Jonah Ohayv

More of Jonah’s drawings, collected in categories, are at:
www.jonah.dk, under ”Fast drawings”

Contact: jonah102@gmail.com

Jonah Ohayv: 03x5
Jonah Ohayv: BWP14
Jonah Ohayv: p33r1