søg menu

Foredrag / seminar

Lige er ikke det samme som ens – Løgnen om ligeværd

DATO: Onsdag den 15. marts
TID: Kl. 19-21
LOKALE: Remisen
NÆRMESTE INDGANG: cafe
ENTRÉ: 175
KØB BILLET

Foredrag af Birgitte Baadegaard

– om udfordringerne og prisen ved vores manglende forståelse af, at kvinder og mænd ikke er ens – og aldrig bliver ens. Et faktum, som intet kan ændre – og som den nuværende ’ligestillings’-diskurs ikke tager med i betragtning.

Et foredrag om konsekvenserne for kvinder – de synlige og usynlige. De tydelige og mindre tydelige. Dem, alle kvinder mærker som individ uanset status, køn eller profession. Og som udspiller sig på alle niveauer i samfundet.

Birgitte Baadegaard (f. 1967) er foredragsholder, forfatter, terapeut og ivrig debattør. Med sin stærke stemme sætter hun vedvarende fokus på udfordringerne ved, at kvinder påstås ligestillet i et samfund, der ubevidst fortsat favoriserer mænd i en grad, så kvinder bogstavelig talt dør af det.

I dette foredrag får du dyb indsigt i, hvad kvinder kommer af, hvad de står i, og hvad fremtiden vil bringe – afhængig af kvinders vilje til at forstå og forandre.

Det er et foredrag, der åbner bevidsthed, bidrager til et nyt sprog og åbner dine øjne for den tid og det samfund, som kvinder burde være ligeværdige i.

Kom med til en to-timers øjenåbner med fokus på kvinder, (manglen på) ligeVÆRD og den usynlige struktur i vores samfund.

Et foredrag i to dele

DEL 1: Fortællingen om Liv – et billede på det universelle kvindeliv. Uanset hvem, hun er – hvor hun kommer fra – hvad hun laver – og hvilken position hun har – uanset alder, tro og uddannelse.

En fortælling, der illustrerer vores usynlige ramme og den uligeværdige position, alle kvinder befinder sig i – uanset hvor i verden, vi ser hen. Også Danmark.

DEL 2: Indsigter og aha-pointer, der er værd at skal have med i fremtidens ’ligestillings’-debat:

  • The Default Male
  • Autoritets – gabet
  • Vores historiske tidslinje
  • Magt – og magtens paradoks (herunder dens selvopretholdende struktur)
  • Ligestillings-diskursen i Danmark: Til fordel for kvinder – eller…
  • Kvinders ’stemme’ – herunder den skizofrene proces i at finde sin egen

Hvad sker der, når kvinder begynder at ’se’ den usynlige struktur?

Hvad sker der med deres stemme?

Hvilken rejse skal kvinder igennem for at lande i sig selv?

Og hvordan kan kvinder stå sammen om at skabe en ny, ligeværdig ramme?

Foredraget sluttes af med 30 min afrundende spørgsmål og debat.

Alle er velkomne – også mænd, der ønsker at forstå mere.

Ved grupper over 15 personer – skriv til min PA, Inger Hjort på inger@connecte.dk