søg menu

Foredrag / seminar

Informationsmøde: Region Midtjyllands kulturudviklings-
pulje

DATO: Mandag d. 16. januar
TID: kl. 10-13
LOKALE: Remisen
NÆRMESTE INDGANG: 3A eller 3D (Spiselauget)
ENTRÉ: Gratis, men tilmelding nødvendig
KØB BILLET

Region Midtjyllands kulturudviklingsmidler bruges til at understøtte og gennemføre regionsrådets kulturpolitik, som udgør en del af den regionale udviklingsstrategi og dens vision om ”en attraktiv og bæredygtig region for alle”.

Der kan søges om tilskud til udvikling og gennemførelse af projekter, der understøtter de fem indsatsområder og tre tværgående udviklingsspor i Region Midtjyllands kulturpolitik 2020-2024.

Se mere på Region Midtjyllands hjemmeside