søg menu

Åbne Scene

WORKSHOP: Fragmenter af Flugt 

DATO: 31. oktober - 11. november 2022
TID: Se nedenfor
LOKALE: Åbne Scene
NÆRMESTE INDGANG: 3A
ENTRÉ: Gratis

Fragmenter af Flugt

Artists in residence: Line Tjørnhøj, Tanja Diers, Katinka Fogh Vindelev og Louise Gorm.


(English below)

Kom og vær med til at lave kunst!

Fra onsdag d. 2/11 og frem til og med torsdag d. 10/11 inviteres DU med i kunstprojektet Fragmenter af Flugt!
Det foregår på Åbne Scene på Godsbanen i Aarhus, hvor både deltagere og kunstnere sammen vil lave håndarbejde, lyd og performance. Sejt, ikke?

På Åbne Scene skal vi lave tasker af upcyclede materialer – for tasker er helt nødvendige, når man er på flugt. Vi skal sy, male på stof, brodere, dekorere med perler, hækle, strikke – måske kender du andre lækre teknikker? Vi skal også lave kunstnernes kostumer sammen med designer Sako Dersahagian.

Vi åbner processen op for dig og andre deltagere i følgende tidsrum:

Onsdag 2/11: 16.00-19.00 Workshop
Torsdag 3/11: 12.00 – 15.00 Workshop
Fredag 4/11: 12.00 – 15.00 Workshop
Lørdag 5/11: 12.00 – 15.00 Workshop
15.00- 16.30 Mini-koncert og fællesspisning
Mandag 7/11: 12.00 – 15.00 Workshop
Tirsdag 8/11: 16.00 – 19.00 Workshop
Onsdag 9/11: 16.00 – 19.00 Workshop
19.30 – 21.00 Mini-koncert og fællesspisning
Torsdag 10/11: 12.00 – 16.00 Workshop

 

Det får du ud af at være med:

– Du er med til at skabe kunst
– Du vil møde andre spændende mennesker – og måske noget nyt i dig selv?
– Du er med i et spændende – og sikkert også sjovt – workshop-miljø
– Du vil opleve håndarbejds-, lyd- og scene-kunst, som du selv er en del af
– Din medvirken lever videre i flere nedslag frem til marts 2024, samt i den kunst-dokumentar, der laves om projektet
– Du er selv med til at bestemme, hvem der skal have den taske, som du laver på Åbne Scene
– Du har STOR indflydelse på kunstnernes kostumer
– Du er med til at slå tonen an for resten af Fragmenter af Flugt

 

Du behøver ikke at have været på flugt eller at have erfaring med håndarbejde. For os er det vigtigst at du har lyst til at være med og undersøge Flugt-temaet sammen med os. Hvis du HAR flugt-erfaringer, så håber vi at du vil lade dem komme til udtryk i håndarbejde, lyd eller performance – du behøver ikke at tale med os om det eller dele dine oplevelser.
Om du har lyst til at være med i en time eller om vi ser dig alle dage er op til dig – du kan deltage lige så tosset, du vil!

Vi ser frem til at møde dig!

 

Ultra-kort projektbeskrivelse af hele kunstprojektet:

Værkets ramme er en række fragmentariske nedslag (Åbne Scene er det første), hvor fire stærke kvindelige kunstnere gennem ord, lyd, musik og performance undersøger temaet flugt. Ved at flygte gennem vores egen historie og foretage grænseoverskridende musikalske rejser vil vi rejse tilbage til barndommen og besøge mennesker og steder, hvor flugten har sat sine spor. Vi vil undervejs arbejde på tværs af de mangeartede grænser, der findes mellem mennesker. Alt vil blive video- og lyddokumenteret og vist ved CPH:DOX samt online.


ENGLISH

Come and join us in making art!

 

From Wednesday Nov. 2nd through Thursday Nov. 10th, YOU are invited to join the art project Fragments of Flight!
It takes place at Åbne Scene in Godsbanen, Aarhus, where participants and artists will do crafts, create music, and – maybe – perform together. Cool, right?

 

At Åbne Scene we will be making bags from upcycled materials – because bags are needed when you are fleeing. We will sew, paint on fabric, embroider, decorate with pearls, crochet, knit – maybe you know other sweet techniques to apply? We will also be making the artists’ costumes together with designer Sako Dersahagian.

 

We are opening our process to you and other participants at the following times:

Wednesday 2/11: 16.00-19.00 Workshop
Thursday 3/11: 12.00 – 15.00 Workshop
Friday 4/11: 12.00 – 15.00 Workshop
Saturday 5/11: 12.00 – 15.00 Workshop
15.00- 16.30 Mini-concert and shared meal
Monday 7/11: 12.00 – 15.00 Workshop
Tuesday 8/11: 16.00 – 19.00 Workshop
Wednesday 9/11: 16.00 – 19.00 Workshop
19.30 – 21.00 Mini-concert and shared meal
Thursday 10/11: 12.00 – 16.00 Workshop

 

What will you gain from taking part:

– You will be creating art
– You will meet other exciting people – and maybe something new within yourself?
– You will be part of an exciting – and most likely fun – workshop environment
– You will experience craft-, sound-, and stage-art, which you yourself will be part of
– Your efforts will live on throughout all the following events until March 2024, as well as in the art documentary that is being made on Fragments of Flight
– You help decide who will get the bag you create during the workshops at Åbne Scene
– You get a GREAT influence on the artists’ costumes
– You help set the starting point for all of Fragments of Flight

You don’t need to have experiences with either fleeing or crafting. The most important thing to us is that you want to join us in examining the Flight-theme through art. If you do have flight-experiences our hope is that you will express it through crafts, sounds or performance – you do not need to talk about it or share your experiences.
Whether you feel like joining us for one hour or we get to meet you through all the workshops is up to you – join as you please!

We look very much forward to meeting you!

 

Ultra-short project description:

The frameworks of this art project are a series of fragmented events (Åbne Scene will be the first), where four strong female artists examine the theme ‘flight’ through words, sound, music, and performance. By fleeing through our own history and performing transgressing musical endeavors, we want to revisit childhood as well as people and places where flight left its mark. Underway, we seek to work across the multifarious boundaries between people. Everything will be documented in sound and image and screened at CPH:DOX 2024 as well as online.