søg menu

Åbne Scene

Dark Matter / work-in-progress-visning + talk

DATO: Torsdag den 16. januar
TID: 19.30-20.30
LOKALE: Åbne Scene
NÆRMESTE INDGANG: 3A
ENTRÉ: Gratis
KØB BILLET

Kan astrofysik blive til scenekunst?

Kig indenfor i det kunstneriske maskinrum torsdag den 16. januar kl. 19.30, når Åbne Scene inviterer til artist talk og work-in-progress-visning af projektet DARK MATTER.

I disse uger har iscenesætter og performer Lene Kreilgaard, komponist, scenograf og lyddesigner Birgit Løkke og vertikal danser Mirian Swartz indtaget Åbne Scenes blackbox med en ambitiøs agenda: At undersøge og skabe et musikalsk, scenisk udtryk for det abstrakte, kosmologiske fænomen: ’dark matter’.

Så længe menneskeheden har eksisteret, har rummet og dets elementer fascineret os, og givet os stof til eftertanke. Og netop den fascination tager projektet DARK MATTER udgangspunkt i. Helt overordnet er Lene Kreilgaard optaget af, hvordan man kan bygge bro mellem videnskab og kunst; Kan kunstnerens forståelse af verden bidrage til videnskaben? Kan naturvidenskabelige forskere bruge kunstnerens fortolkninger i deres research eller formidling?

Den helt abstrakte videnskab er måske ikke så fjern fra kunst i sin tilgang; den er nysgerrig, undersøgende, afprøvende og usikker. Kan kunsten bidrage med forklaringer og sanseliggøre denne videnskabelige kompleksitet? Måske er kunstens abstrakte sprog netop det, der kan åbne op til en ny måde at begribe ’dette ufattelige’.

AtomAct dykker performativt ned i dette ukendte mørke i universet – meget passende – kan man sige – i en blackbox. Kom og se de første skitser til et kunstnerisk udtryk og tag del i samtalen med Lene Kreilgaard og co. bl.a. om broen mellem kunst og videnskab.

NB! Det er gratis at deltage, men tilmeld dig gerne via billetlinket.

Hvad er ’dark matter’?
Kun omkring 5% af universets stof kan ses direkte. I kosmologi er ”dark matter” eller ’mørkt stof’ et ikke-synligt materiale med i dag ukendt sammensætning, som man mener udgør op til 25 % af universets samlede stof. De resterende ca. 70% formodes at bestå af det, man kalder mørk energi.

Dark Matter