søg menu

Udstilling

Cyklus af formålsløs drift

DATO: 12. maj - 2. juni
TID: Onsdag-fredag kl. 15-17 eller efter aftale.
LOKALE: Cantina - indgang i Gårdhaven
NÆRMESTE INDGANG: 3D eller 3G - til gårdhaven
ENTRÉ: Gratis

English below

Cilla Leitao f. 1987, uddannet fra Det Jyske Kunstakademi i 2014, er en tværmedial billedkunstner.

Hun arbejder ofte ud fra et personligt ståsted, men altid med en åbning til det almenmenneskelige. Værkerne følger sjældent en lineær eller logisk tankerække, men kredser tit om det samme centrum. Hendes praksis handler ofte om et ydre og et indre rum, og kollideringen af disse to.

Hvad der samler værkerne i “Cyklus af formålsløs drift,” er, at de på en eller anden måde alle er skabt ved hjælp af kunstig intelligens, hvad end det er video der er skabt ved hjælp af tekst til billede generatorer, kunstig skabte billeder af hunde der aldrig har eksisteret, eller nye versioner af gamle værker skabt ud fra den kunstige intelligens fantasi.

I videoværket “Workers’ paradise” befinder vi os på et lager. Teksten i værket er delvist skrevet ud fra kunstnerens egne oplevelser af at arbejde på et lager og delvist medforfattet af en tekstgenerator.

I værket får vi et glimt ind i en forvrænget feberagtig version af lageret, hvor grænserne mellem maskine og menneske, drøm og virkelighed, langsomt går i opløsning.

Motivet af hunden går flere gange igen i udstillingen som en forløsende engel i en verden, der til tider kan virke hård og trøstesløs.

Titlen “Cyklus af formålsløs drift”, er en grov oversættelse af begrebet samsara, som bl.a. i buddhismen bruges til at beskrive cyklussen af fødsel, død og genfødsel, men også en slags passage gennem tilstande af dagligdags eksistens. Den leder også tankerne hen på “driften” i lageret og på det let flydende og uhåndgribelige i de kunstig skabte billeder. En drivende cyklus der virker til at kunne gentage sig selv for evigt.

Fernisering: Fredag d. 12. maj kl. 16-20
Kl. 18 er der koncert med
Michael Schiøler Tingsgård https://soundcloud.com/michael-schioler.

Åbningstid:
12. maj – 2. juni
Onsdag-fredag kl. 15-17 eller efter aftale.

Cantina:
Skovgaardsgade 3, DK-8000 Aarhus C – indgang fra gårdhaven. Se kort: kort.godsbanen.dk

https://www.cancancantina.xyz/about/

https://www.instagram.com/cilla.leitao/

Støttet af Aarhus Kommunes Kulturudviklingspulje og Hjælpefonden Journalistgården.

/Eng

Exhibition: Cycle of aimless drift

Cilla Leitao b. 1987, graduated from the Jutland Art Academy in 2014, is a mixed media visual artist. She often works from a personal point of view, but always with an opening to the collective experience. The works rarely follow a linear or logical train of thought, but often revolve around the same center. Her practice is often about an outer and an inner space, and the collision of these two.

What unites the works in “Cycle of Aimless Drift”, is that in some way they are all created using artificial intelligence. Whether it’s video created using text-to-image generators, artificially created images of dogs that never existed, or new versions of old works created from the imagination of an AI.

In the video work “Workers’ paradise” we find ourselves in a warehouse. The text in the video is partly written based on the artist’s own experiences of working in a warehouse and partly co-authored by a text generator. In the work, we get a glimpse into a distorted fever-like version of the warehouse, where the boundaries between machine and human, dream and reality, slowly dissolve.

The motif of the dog reoccur several times in the exhibition, as a redeeming angel in a world that can sometimes seem harsh and bleak.

The title “Cycle of aimless drift”, is a rough translation of the concept of samsara, which among other, in Buddhism is used to describe the cycle of birth, death and rebirth, but also as a kind of passage through states of everyday existence. It also brings to mind the “operation” of the warehouse and the fluidity and intangibleness of the artificially created images. A drifting cycle that seems to be able to repeat itself forever.

The exhibition will take place at the artist-run exhibition space Cantina and is part of the parallel project ‘Tina’, which will house more spontaneous exhibitions and events, in addition to Cantina’s more established exhibition programme.

Opening on Friday May 12  4 – 8 pm

At 6 pm, there will be a concert with Michael Schiøler Tingsgård https://soundcloud.com/michael-schioler

Opening hours:

May 12 –  June 2
Wednesday-Friday, 3 – 5 pm (or by appointment)

Cantina:

Skovgaardsgade 3G, DK-8000 Aarhus C

https://www.cancancantina.xyz/about/

https://www.instagram.com/cilla.leitao/

Thank you to Aarhus Kommunes Kulturudviklingspulje and Hjælpefonden Journalistgården, for supporting the exhibition.