søg menu

Udstilling

Box. Unbox

DATO: 8. april-25, maj
TID: Mandag-fredag kl. 8-16 eller efter aftale
LOKALE: Mellemrummet
NÆRMESTE INDGANG: 3F i Skovgaardsgade
ENTRÉ: Gratis

English below

Udstillingen ’Box. Unbox’ tager udgangspunkt i forskelligt indsamlet, fotografisk materiale: fundne, hjemløse fotografier og negativer med ukendte mennesker, landskaber, historier og referencer. Med forskellige greb har vi åbnet billederne for at aflokke dem hemmeligheder og skjulte fortællinger. Vi har benyttet arkæologisk gravearbejde, teknisk og historisk research, fysiske eksperimenter, ændring af formater, sammenstillinger og inddragelse af objekter, analoge og digitale processer. De fundne, anonyme fotografier genopstår nu i en ny kontekst, form og materialitet. Box’en er åbnet og pakket ud. Drøm og virkelighed krydser hinanden. Billederne skaber nye fortællinger og kommer os i møde fra deres nye ’sted’: “Jeg er et lysglimt, et øjeblik. Se mig!”
Gruppen bag ’Box.Unbox’ har samarbejdet siden ‘page-turner’-workshoppen med paula roush under Photobook Week Aarhus 2020.

De seks kunstnere er:
Sille Juline Høgly Pedersen
Ane Bonde Rolsted
Ali Roshanzamir
paula roush
Sarah Schorr
Bodil Sohn

Kontakt og mere information: www.bodilsohn.dk

BOX. UNBOX har modtaget støtte fra Instituto Camões og Den Portugisiske Ambassade i Danmark

In English

The exhibition ‘Box. Unbox’ is based on differently collected, photographic material: found and orphaned photographs and negatives with anonymous people, landscapes, stories and references. Using different methods, we have unboxed the photographs to learn about their secrets and to unfold hidden stories. We have acted as archaeologists of photography, conducted historical and technical research, carried out different experiments, changed formats and introduced things and processes – analogue and digital. The found, anonymous photographs now arise in a new context, form and materiality. The box is open, unpacked. Dream and reality merge. The images create new narratives, they look at us from their new position: “I am a flash of light; a moment. Look at me!”
The group behind ‘Box.Unbox’ has collaborated since the “page-turner”-workshop led by paula roush during Photobook Week Aarhus 2020.

The six artists are:
Sille Juline Høgly Pedersen
Ane Bonde Rolsted
Ali Roshanzamir
paula roush
Sarah Schorr
Bodil Sohn

Contact / more info: www.bodilsohn.dk

BOX. UNBOX is supported by the Instituto Camões and the Embassy of Portugal in Denmark