søg menu

Åbne Scene

Bee-ing / Worksharing with Fanclub

DATO: 24. januar
TID: 16.30
LOKALE: Åbne Scene
NÆRMESTE INDGANG: 3A
ENTRÉ: Gratis
KØB BILLET

Hvis vi vender os til andre arter – hvad kan vi mennesker lære?

Kom og få et glimt af Fanclubs nye (og summende) arbejde når de inviterer til en første worksharing af researchprojektet BEE-ING.

I løbet af en uges residens på Åbne Scene i Aarhus vil Fanclub sammen med gæst, biolog Yoko Luise Dupont, dykke ned i biernes intrikate liv og udforske deres måder at kommunikere og være på. En fortsættelse af Fanclubs seneste års undersøgelser af strukturer til at være og virke sammen.

Bliv med til en times worksharing, be(e)ing og efterfølgende mingling med gratis drikke, fredag den 24. januar kl. 16.30 til 17.30!

—–

Med afsæt i biens habitat, deres levemåde og eksistens, undersøger danserkollektivet Fanclub økologier/ideologier og strukturer til at være og virke sammen – be(e)ing together.

Vi lever i en alder af global opvarmning og økologiske kriser. Hvad indebærer dette i forhold til måder at se og erkende verden? Hvordan skal vi som civilisation leve når samfund og verden (som vi kender den) har kurs mod undergang? Kan retningen på denne kurs ændres, hvis vi ændrer vores adfærd og måder at være med hinanden? Hvis vi vender os til andre arter – hvad kan vi mennesker lære?

Med baggrund i Fanclubs seneste års kunstneriske arbejde og research, hvor de på forskellige vis har udforsket og eksperimenteret med relationer og interaktioner – mellem danser og performer, individ og kollektiv, mennesker, dyr, planter og ting – vil de, gennem refleksion over biernes væren, zoome ind på en ny undersøgelse omkring identitet, relationer, mikro/makro perspektiv og økosystem(er).

Projektet udfoldes ved fire residensforløb, hvor Fanclub sammen med inviterede gæster indenfor biologi, antropologi, biavl, lyd- og lyskunst, afprøver forskellige formuleringer og tilgange til tematikken. Publikum inviteres løbende til at tage del af processen.

I september 2020 præsenteres BEE-ING ved et afslutende residens på Åbne Scene, hvor alle interesserede inviteres til at tage del af arbejdet.

www.fanclubdance.dk

>>>ENGLISH >>>

If we turn to other species – what can we humans learn?

Come and get a sneak peek into Fanclubs new (and buzzing) work as they invite you to an open worksharing of the research project, BEE-ING.

During a one-week residency at Åbne Scene, Fanclub together with invited guest, biologist Yoko Luise Dupont, will dive into the intricate lives of bees and explore their ways of communicating and be(e)ing in the world. A continuation of Fanclub’s ongoing investigation into different structures of being and working together.

Join in for an hour of worksharing and bzzzing, followed by mingling and a free drink on Friday 24th of January at 16.30 to 17.30!

—–

Based on the bee’s habitat, their way of life and existence, the dancers’ collective Fanclub will investigate ecologies, ideologies and structures of be(e)ing and working together.

We live in an age of global warming and ecological crises. What does this mean in terms of ways of seeing and recognizing the world? Can the direction of our course change if we change our behavior and ways of being with each other? If we turn to other species – what can we humans learn?

Based on Fanclub’s previous artistic work and research, where they have variously explored and experimented with relationships and interactions – between dancer and performer, individual and collective, people, animals, plants and things – they will, through reflecting on the the bees’ being, zoom in on a survey on identity, relationships, micro/macro perspectives and ecosystems.

The project unfolds during four residencies, where Fanclub, together with invited guests from the field of biology, anthropology, beekeeping, sound- and light art, explores different formulations and approaches to the theme. The audience is continuously invited to take part in the process.

In September 2020 the work is presented to the public during a final residency period at Åbne Scene.

www.fanclubdance.com