søg menu

Foredrag / seminar

Æstetisk aktuelt: kunstner-
perspektiver på bæredygtighed

DATO: Tirsdag d. 24. oktober
TID: Kl. 16.30-18
LOKALE: Vogn 1
NÆRMESTE INDGANG: Fx 3H - følg de blå fodspor!
ENTRÉ: Gratis, men tilmelding er påkrævet
KØB BILLET

BÆREDYGTIGHED – et af tidens helt store buzzwords, på såvel de grønne som de sociale og økonomiske dagsordner. Begrebet bruges efterhånden i så mange forskellige kontekster, at det kan blive en anelse flyvsk. Derfor zoomer Godsbanen ind på tre helt konkrete perspektiver på bæredygtighed i kunsten.

Med Godsbanens panelsamtaler Æstetisk Aktuelt sætter vi spotlys på de strømninger, der lige nu rør sig inden for samfundets og kunstens rammer. Ved arrangementerne diskuterer et mindre panel af relevante kunstnere og fagpersoner et æstetisk aktuelt emne i et samspil med et faginteresseret publikum. Denne gang er snakken kommet til ‘Kunstnerperspektiver på bæredygtighed’.

På dagen vil tre samtidskunstnere udfolde deres tanker og praksisser omkring bæredygtighed som henholdsvis æstetiske, produktionsmæssige og organisatoriske greb. Dertil medbringer de hver især et mere sanseligt bud på deres arbejde med bæredygtighed. Så sving forbi på vej fra arbejde tirsdag den 24. oktober, og nyd nye indsigter og gode kollegers samvær på Godsbanen.

Deltagerne 

BENEDIKTE BJERRE arbejder skulpturelt og installatorisk og har gjort sig særligt bemærket med sine totalinstallationer med hverdagsgenstande og præfabrikerede materialer, der går i dialog med stedet. Hendes kunst forholder sig til forskellige former for erfaringer i det sociale rum, og mange af hendes værker kredser om varecirkulation og produktionsforhold og giver os nye måder at forholde os den verden, som vi er en del af. Benedikte Bjerre udstiller til januar 2024 i Godsbanens Rå Hal – rum for samtidskunst.

SIGNE KLEJS beskriver sig selv som interdiciplinær kunstner og har de seneste 25 år arbejdet primært med digitale medier og processer. Senest har hun dertil beskæftiget sig med medier som sand, vand og lys, og arbejder ofte tværæstetisk og stedspecifikt. Signe Klejs har dedikeret sin kunsternriske opmærksomhed til klima- og miljøspørgsmål. Samtidig er hun engageret i Kunstnerenes Fagforening, hvor hun har engageret sig i kampen for at opbygge og udbrede bæredygtige arbejdsliv for udøvende kunstnere.

SARA FINK SØNDERGAARD er performer og auteur og udgør i dag halvdelen af det selvproducerende performanceteater TEATER FLUKS. Søndergaard har fokus på de personlige historier, refleksioner, musik, intimitet og research – gerne i krydsfeltet mellem performance, teater og kunstinstallationer. TEATER FLUKS har i flere af deres produktioner arbejdet med menneskets forhold til naturen gennem poetiske, kunstneriske oplevelser. Teatret sigter mod at skabe positive forandringer – i den enkelte og dermed potentielt i hele samfundet.

Bestil din plads til Æstetisk Aktuelt