søg menu

BENEDIKTE BJERRE:
IS THIS TOMORROW

English below

GODSBANEN INVITEREDE ALLE TIL AT HENTE EN PINGVIN FRA TORSDAG D. 7. MARTS KL. 08.00.
KL. 08.45 VAR DER IKKE FLERE PINGVINER, OG UDSTILLINGEN ER LUKKET.

Se mere her

I Rå Hal vil hundredevis af oppustelige baby-pingviner bevæge sig på det hårde, kolde gulv i den historiske importhal, mens otte skinnende containere i aluminium danner en korridor gennem hele udstillingsrummet. Containerne er modelleret efter dem, man bruger i lufttransport, hvor formen giver maksimalt plads til varer, fordi den er tilpasset flyets runding. 

Totalinstallationen peger på Rå Hals industri- og jernbanehistorie. Hallen er i sin tid bygget som ankomsthal for de varer fra udlandet, der kom med tog, og som med de danske jernbaner skulle videre ud i jyske butikker. Nu om dage transporteres varer imidlertid ikke længere i tunge godsvogne, men sejles og flyves i enorme mængder standardiserede containere fra andre dele af kloden – dér, hvor det, vi ønsker os her og nu, produceres til laveste pris. Med flytrafikkens dag-til-dag-levering ankommer specialvarer således langvejs fra, individuelt indpakket, lige foran vores hoveddør. Med vidtrækkende konsekvenser til følge. 

Pingvinerne i den kolde, rå hal kunne minde os om nogle af disse konsekvenser: stigende temperaturer og isen på polerne, der smelter med skræmmende hast. Samtidig er de konkrete ballonpingviner i Rå Hal hverken unikke eller levende, men en importeret masseproduceret vare, lavet ene og alene til at imødekomme vores underholdningslyst og forbrugsbegær.

Benedikte Bjerre (født 1987 i DK) er uddannet fra Städelschule i Frankfurt am Main (2015) og Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler i København (2016). Hun har også en BA i sociologi fra Københavns Universitet (2009). Hendes værker er blevet vist på bl.a. Kunstverein Götttingen, SMK Statens Museum for Kunst, ARKEN Museum for Moderne Kunst og Overgaden.
Mere information om Benedikte Bjerre

Om Samtidskunst i Rå Hal

I en tre-årig periode inviterer Godsbanen hvert år en markant dansk kunstner eller kunstnergruppe til at indtage kulturproduktionscentrets 1200 m2 store Rå Hal i de kolde måneder. Udgangspunktet er at skabe et rum for oplevelser gennem stor-skala skulpturer eller installationer skabt særligt til stedet.
Mere information om Samtidskunst i Rå Hal

Om Godsbanen og Rå Hal

Godsbanen har siden sin grundlæggelse i 1923 været en katalysator for byens udvikling. Først som industri og i dag som et kreativt knudepunkt.

Godsbanens Rå Hal er en del af det oprindelige bygningskompleks tegnet af DSB-arkitekten Heinrich Wenck (1851-1936), der blandt andet også har tegnet Københavns Hovedbanegård og Helsingør Station. Den 100 år gamle hal med de markante hetzerbuer i limtræ står næsten i sin originale form. Den er rå og uisoleret og har stadig mange små spor fra tiden som opbevaringshal for udgående gods.

Godsbanen har fra 2012 fungeret som Aarhus‘ kulturproduktioncenter og de samlede 10.500 m2 huser en lang række faciliteter til både de kulturprofessionelle og til byens kunstinteresserede og kreative borgere. Godsbanen har omkring 700 arrangementer og 300.000 besøgende om året.
Mere information om Godsbanen

Åbningstider:

Åbning: 5. januar 2024 kl. 15

6. januar til 10. marts 2024
Mandag-lørdag: 8-22
Søndag: 8-18 

Fri entré

Kontakt:

Trine Sørensen // GODSBANEN Kommunikation
+45 2633 0901
trine@godsbanen.dk  

In English:

NB: Godsbanen invites everyone to pick up a penguin starting Thursday, March 7th. The exhibition ends when there are no more penguins.

Inside the exhibition space we call Rå Hal – literally ‘Raw/Rough Hall’ – hundreds of inflatable penguins move around on the hard, cold floor of the former storage space for imported goods while eight shiny aluminium containers form a corridor through the entire exhibition space. The containers are modelled on those used for air transport, their shape providing maximum storage space for goods because it is adapted to the curvature of the plane.

The immersive installation references the setting’s industrial history as a former railway facility. The Rå Hal was originally built as an arrivals hall for goods from abroad that arrived by train, bound for a further journey out into Jutland shops by way of the Danish railways. Nowadays, goods are no longer transported in heavy rail wagons; instead, they are shipped by sea and air in huge quantities inside standardised containers arriving from other parts of the globe – from those places where what we happen to want here and now is produced at the lowest price. The day-to-day delivery facilitated by air traffic make it possible for special goods to arrive from afar, individually wrapped, straight to our doorstep. With far-reaching consequences.

The penguins inside the cold, raw hall may remind us of some of these consequences: rising temperatures and the ice at the poles melting at a frightening rate. At the same time, the balloon penguins found here in Rå Hal are neither unique nor alive: they are imported, mass-produced products made solely to satisfy our desire for entertainment and consumption. Combining keen analytical shrewdness and wry wit, Benedikte Bjerre thus points to the greatness and decline of our civilisation, its rise and impending fall.

About the artist

Benedikte Bjerre (born 1987 in DK) is a graduate from the Städelschule in Frankfurt am Main (2015) and the Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen (2016). She furthermore holds a BA in sociology from the University of Copenhagen (2009). Her works have been exhibited at venues such as Kunstverein Göttingen, SMK – The National Gallery of Denmark, Overgaden og ARKEN Museum of Contemporary Art.

Contemporary art in Rå Hal

The exhibition is created with support from The Obel Family Foundation, The Danish Arts Foundation and The Danish Agency for Culture and Palaces.
It is the first of a total of three exhibitions featuring Danish contemporary artists in Godsbanen’s Rå Hal.
Curator: Signe Cecilie Nørgaard Jochumsen.

Opening hours:

5 January – 10 March 2024

Monday-Saturday: 8-22
Sunday: 8-18 

Entrance free

Contact:

Trine Sørensen // GODSBANEN Communication
+45 2633 0901
trine@godsbanen.dk  

BILLEDER FRA / PICTURES FROM IS THIS TOMORROW

Hent udstillings-billeder fra Godsbanens Flickr-konto

Is this tomorrow er blevet til med støtte fra Det Obelske Familiefond, Statens Kunstfond og Den Jyske Kunstfond.
Kurator: Signe Cecilie Nørgaard Jochumsen