søg menu

MELLEMRUMMET

Projekt- og udstillingsrum i Hovedbygningen

Et 24 m² stort rum, hvor lokale, professionelle kunstnere kan afprøve nye ideer, koncepter og andre kunstneriske udfoldelser og vise ufærdige projekter og eksperimenter. Hermed afprøver Mellemrummet visionen om et kunstnerdrevet udstillingssted på Godsbanen.

Udstiller er selv praktisk og økonomisk ansvarlig for pressekontakt, trykte materialer, forsikring, fernisering, ophængning/nedtagning, overholdelse af brandregulativer etc.

Godsbanen er facilitator og kontaktperson for udstillerne. Aarhus Billedkunstcenter (AaBKC) rådgiver i forbindelse med pressemeddelelser, fondsansøgninger o.a

Mellemrummet er – som navnet antyder – et rum mellem to bygninger og dermed en brandvej. Det betyder at gulvet ikke kan inddrages i udstillinger.
Trapperummet indenfor indgang 3F kan også anvendes. Her kan kunstnere opstille mindre skulpturer el. lign.

Open Call til udstillinger 2023 forventes åbnet medio 2022.

KONTAKT

Dorte Kerstens
dorte@godsbanen.dk
+45 2522 1210

HVOR ER MELLEMRUMMET?

Brug indgang 3F i Skovgaardsgade.
Gå op ad trappen til 2. repos.
(Se også videoer nederst på siden)

ÅBNINGSTIDER

Mandag – fredag kl. 8-16

PRAKTISK FOR UDSTILLERE

Open Call til udstillinger 2023 forventes åbnet medio 2022.

Hent pdf med det praktiske

Hent pdf med 3D-tegninger af Mellemrummet

FIND MELLEMRUMMET FRA INDGANG 3F

FIND MELLEMRUMMET FRA INDGANG 3A