søg menu

ÅBNE SCENE FOR KUNSTNERE

HVAD ER ÅBNE SCENE?

 • Åbne Scene er et open call-baseret residency-program for professionel scenekunst – et risikovilligt scenerum, der understøtter og nærer den professionelle, kunstneriske kompetence, og er et sted, hvor eksperimentet og processen har plads.
 • Åbne Scene tilbyder gode scenekunstneriske faciliteter i en teknisk veludstyret black box (16 m x 15 m – loftshøjde 7 m til rig), hvor der er tid og frihed til at udvikle, udveksle og undersøge. Der er tilknyttet en teknisk stab til scenen, der kan være til hjælp og give sparring i processen.
 • Åbne Scene søger nye, overraskende formater for vidensdeling af den kunstneriske proces – såvel processuelle nedslag som effekten af eksperimenterne. Ud over de klassiske scenekunstformater som visninger og præsentation af forestillinger, kunne det således være workshops, seminarer, netværksmøder, kunstnermøder, videodokumentation, podcasts, videnskabelige artikler, mentorship for andre kunstnere eller noget helt andet.
 • Åbne Scene tilbyder alsidige residency-muligheder – for såvel kunstnerisk udveksling og dialog, som produktions- og værkstedsfaciliteter og overnatning i gæsteværelser.
 • Åbne Scene giver mulighed for samarbejder, sparring og netværk i det øvrige pulserende, kreative kraftcenter Godsbanen.

KONTAKT

Trine Sørensen
+45 2633 0901
trine@godsbanen.dk

Åbne Scene
GODSBANEN
Skovgaardsgade 3
8000 Aarhus C
www.aabnescene.dk

PRAKTISK INFO
Teknik og udstyr.pdf
Åbne Scene lukket opbygning.pdf
Åbne Scene åbent opbygning.pdf

ÅBNE SCENE PRIORITERER PROJEKTER DER…

 • er i undersøgende, udviklende, afprøvende faser med henblik på at skabe materiale, kunstnerisk udveksling, ny erfaring eller viden indenfor sit felt, og som har behov for et forløb i netop en black box.
 • engageret deler det, der genereres i forbindelse med et kurateret forløb, med omverdenen.
 • forholder sig til Godsbanens mange udfoldelsesmuligheder og aktivt og opsøgende interagerer med de lokale, eksisterende kunstneriske og kreative miljøer.

PRAKTISK

 • Der kan søges om kuratering til Åbne Scene ved et årligt open call med frist den 1. maj til hele det efterfølgende kalenderår.
 • Der kan ikke søges om kontante midler, men om scenerum, gæsteværelser, supplerende produktionslokaler og teknisk bistand og sparring.
 • Projekterne udvælges af scenekunstfagligt uddannet personale fra Godsbanen i samråd med et rådgivende panel af eksterne scenekunstnere.

KIG IND