Virksomhedscenter Godsbanen søger vejleder

Virksomhedscenteret, der er en del af den kommunale driftsorganisation på Godsbanen, planlægger praktik for den enkelte borger i et mangfoldigt og levende produktionsmiljø. Dette sker i samarbejde med en masse samarbejdspartnere internt på Godsbanen. Målgruppen er borgere der har andre problemer end ledighed, det kan være fysisk, psykisk og/eller socialt.

I samarbejde med Jobcentret gør vi en indsats for at give borgere på kontanthjælp eller sygedagpenge en ny mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse. Dette sker gennem praktikforløb, sideløbende med at der gøres en indsats for den lediges samlede situation.

Udover at være tilknyttet en jobfunktion, tilbydes praktikanten vejledning og rådgivning i forhold til uddannelse, jobsøgning, støtteforanstaltninger, stresshåndtering, bolig og økonomi m.v. I vejledningen kommer vi både omkring den enkeltes ressourcer og barrierer, og i sidste ende muligheder for at blive selvforsørgende indenfor en overskuelig fremtid. Vi arbejder både med individuelle samtaler og med gruppesamtaler. Intentionen er at sammensætte et team med forskellige kompetencer, så vi favner borgerens behov bedst muligt.

Virksomhedscentret har pt. tyve praktikpladser og to medarbejdere. En på deltid og en på fuldtid. Det forventes at kandidaten medvirker til at løse administrative opgaver i driften ca. 20% af arbejdstiden.

Vi søger en vejleder, der: 
– Er dygtig til at skabe gode samarbejdsrelationer og har gode kommunikationsevner
– Har fokus på kompetenceafklaring, mentorskab og coaching
– Kan tage hånd om den lediges behov under virksomhedspraktikken
– Har indsigt i uddannelsessystemet og beskæftigelsesområdet og er opdateret på den seneste lovgivning inden for begge

Vi forventer, at du har erfaring med:
– Selvstændigt at gennemføre afklarende samtaler
– At omsætte kompetencer til realistiske planer i dialog med den enkelte
– At indgå i en ligeværdig og respektfuld dialog
– At arbejde med sårbare borgere
– At arbejde i en politisk styret organisation
– Administrative opgaver og gerne med Aarhus Kommunes IT-systemer især journaliseringssystemet eDoc

Vi forventer, at du som person:
– Er robust, empatisk og arbejder med en anerkendende tilgang
– Er rummelig og kan begå dig i et kreativt og kulturelt hus
– Er engageret og har en positiv tilgang til løsning af alle typer arbejdsopgaver
– Arbejder selvstændigt, struktureret og målrettet
– Bidrager positivt til et godt arbejdsmiljø og socialt fællesskab

Løn og ansættelsesvilkår
– Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til HK-overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation HK på baggrund af kvalifikationer.
– Forventet ansættelsesdato er snarest mulig eller senest 1. november 2017.
– Ugentligt timetal: 37Ansættelsessted er Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C.

Hvis du vil vide mere
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Leder af administrationen og Virksomhedscentret: Lotte Them Bruhn, 41 85 66 61 chtb@aarhus.dk eller vejleder i Virksomhedscentret Heidi C. M. Frederiksen tlf. 41 85 81 73 hcmf@aarhus.dk
For yderligere oplysninger se: www.godsbanen.dk.

Ansøgning
Klik her for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.På grund af IT-problemer oplever vi at nogle e-mail domæner (f.eks. @yahoo.dk og @yousee.dk) ikke kan modtage kvitteringer fra vores rekrutteringssystem efter hensigten.
Modtager du derfor ikke en kvittering på at du har søgt det aktuelle job, bedes du rette henvendelse til coep@mkb.aarhus.dk med dit fulde navn, samt titel på den søgte stilling.

Ansøgningsfrist
Tirsdag den 12/9 2017 kl. 12.00.

Samtaler
Finder sted torsdag den 21/9 2017 mellem kl. 8 og 16 på Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C. Kandidater kan forventes at blive inviteret til samtale senest fredag den 15/9 2017.

Om os
I Kultur og Borgerservice tror vi på, at mangfoldighed blandt medarbejderne er en kæmpe ressource. Når medarbejderne er forskellige, er det med til at skabe en åben arbejdspladskultur, hvor vi udfordrer hinanden og prøver nye ideer af. Samtidig betyder mangfoldighed blandt medarbejderne, at vi bliver endnu bedre til at møde alle byens borgere.
Vi gør Aarhus kendt som en global videns- og oplevelses by. Vi overrasker og udfordrer borgerne med unikke oplevelser. Vi er nyskabende og tør gå i front
Vi giver Aarhus puls gennem: Fremtidens mødesteder på tværs af kultur, globalt udsyn og lokal indsigt, levende brug af ny viden og teknologi, vækstlag og talentudvikling.