Stillingsopslag: Leder af Godsbanens Åbne Værksteder

Godsbanen søger snarest muligt en tydelig og nærværende leder af Godsbanens Åbne Værksteder

Godsbanens Åbne Værksteder består af seks veludstyrede værksteder indenfor metal, træ, form, tekstil/serigrafi, laser og grafik. De benyttes af alt fra amatøren med et kreativt gen til den professionelle kunstner eller iværksætter med et højt fagligt og ambitiøst niveau.
Værkstedernes opgave er, uanset kundens/brugerens faglige niveau, at hjælpe denne med at få det ønskede projekt til at lykkedes og dermed at gøre andres drømme til virkelighed.
Som en del af Godsbanens sociale profil har værkstederne ca. 10 praktikanter fra Godsbanens virksomhedscenter.
Læs mere om Godsbanens Åbne Værksteder

Som leder af Godsbanens Åbne Værksteder er du ambitiøs og nytænkende i forhold til den løbende udvikling af værkstederne. Du har god iværksætter- og forretningsforståelse, der giver dig et naturligt blik for at spotte hvad der skal satses på. Samtidig er du realistisk, og arbejder ud fra det muliges kunst inden for de givne rammer.
Du går i åben dialog omkring tiltag der sættes i gang eller afvikles, og du formår at inddrage faglighed, ekspertise og sund fornuft i de beslutninger der træffes. Du får direkte personaleansvar for ca. 20 medarbejdere, ligesom vi har en del frivillige der indgår som en del af værkstedernes drift

Din profil

Der søges en leder af værkstederne der:
• Har erfaring med personaleledelse
• Har forståelse for produktion eller designprocesser
• Har fokus på udvikling og optimering af arbejdsgange
• Er med til at skabe synergi og et tæt samspil på tværs af Godsbanen
• Er fokuseret på at fastholde og udvikle arbejdsglæde og medarbejdertrivsel
• Indgår som loyal holdspiller i et ledelsesteam

Vi forventer du som person er:
• God til at lytte og medinddrage dine dygtige medarbejdere (teamånd)
• Dygtig kommunikator og god til feedback
• Tydelig, nærværende og robust personaleleder
• I besiddelse af et godt overblik og velafbalanceret
• Konstant er optaget af effektivitet, kunde/bruger-tilfredshed og medarbejdertrivsel

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til HK’s overenskomst med KL.
Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med HK, der er den forhandlingsberettigede faglige organisation, på baggrund af kvalifikationer.
Ugentligt timetal: 37

Ansøgningsfrist: 18. marts 2018

Samtalerne finder sted fredag den 23. marts 2018.

KLIK HER FOR AT SØGE 

Om os
I Kultur og Borgerservice tror vi på, at mangfoldighed blandt medarbejderne er en kæmpe ressource. Når medarbejderne er forskellige, er det med til at skabe en åben arbejdspladskultur, hvor vi udfordrer hinanden og prøver nye ideer af. Samtidig betyder mangfoldighed blandt medarbejderne, at vi bliver endnu bedre til at møde alle byens borgere.
Vi gør Aarhus kendt som en global videns- og oplevelsesby | Vi overrasker og udfordrer bor-gerne med unikke oplevelser | Vi er nyskabende og tør gå i front.
Vi giver Aarhus Puls gennem: Fremtidens mødesteder på tværs af kultur, globalt udsyn og lokal indsigt, levende brug af ny viden og teknologi, vækstlag og talentudvikling.

Se vores personalepolitik her:
http://www.bevæg.nu