Job på Godsbanen: Administrativ medarbejder

Godsbanen søger pr. 1. oktober 2018 en administrativ medarbejder, der ønsker at bidrage positivt til en effektiv og velfungerende daglig drift. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer.
På Godsbanen kan alle byens borgere styrke og udvikle deres kulturelle kompetencer uanset hvilket niveau de befinder sig på, og her er faciliteter til alle aspekter af kulturproduktion – fra spirende idé til færdigt produkt.
Administrationens opgave er at servicere de øvrige afdelinger med alle former for administrativ hjælp inden for booking, indkøb, kasseopgørelser, fakturering/bogholderi, økonomistyring, PR og kommunikation mm.

Arbejdsområderne er følgende:

 • Du bliver ansvarlig for at koordinere udlejningen af Ridehuset, herunder at være opsøgende i forhold til nye muligheder og måder huset kan bruges på. Som udlejningsansvarlig er du den primære kontaktperson, der skal hjælpe vore kunder i alle henseender fra start til slut i en udlejningsproces, herunder udarbejde kontrakter, følge op på ændringer, koordinering med kolleger, fakturere og vedligeholde hjemmeside.
 • Du bliver en administrativ støtte for Godsbanens Åbne Værksteder.
 • Du bliver en del af det team, der står for ansøgningsprocessen til Godsbanens projektpladser. Her skal du bl.a. udarbejde kontrakter, fakturere og være kontaktperson til vore projektpladsholdere og koordinere opgaverne med Godsbanens bygningsdrift.

Som administrativ medarbejder skal du varetage en række serviceopgaver for de øvrige afdelinger på Godsbanen. Det er for eksempel opgaver som udlevering af parkeringskort, kodning af nøgler og netværkskoder, indkøb af kontorartikler samt være ansvarlig for Godsbanens hovedpostkasse m.v.

Opgaverne ændrer sig løbende, så det vigtigste er, at du er fleksibel og omstillingsparat.

Kandidatens profil:

Vi søger en administrativ medarbejder, der:

 • Har en kontoruddannelse eller anden administrativ profil – måske er du nyuddannet eller har et par års erfaring
 • Er effektiv og serviceminded med fokus på kunden
 • Kan arbejde selvstændigt og struktureret
 • Er udadvendt og kan indgå i mange forskellige samarbejdsrelationer
 • Tager naturligt ejerskab af de opgaver du er ansvarlig for, og følger tingene til dørs
 • Bidrager positivt til et godt arbejdsmiljø og socialt fællesskab

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har kendskab til Aarhus Kommunes IT-systemer især KMD-Rollebaseret indgang og journaliseringssystemet e-Doc

Derfor skal du vælge os:

 • Vi er en spændende arbejdsplads med en uformel omgangstone og engagerede og dygtige medarbejdere
 • Vi har en bred vifte af interessante udfordringer, som vi skal bruge din ekspertise til at løse
 • Du får stor indflydelse på tilrettelæggelsen af dit arbejde og selvstændig arbejdsopgaver kombineret med opgaver, der skal løses på tværs i teamet
 • Vi er en afdeling, der hjælper på tværs og sammen finder de gode løsninger
 • Vi er en arbejdsplads, der vægter trivsel højt

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til HK’s overenskomst for kontorpersonale. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den faglige organisation HK på baggrund af kvalifikationer.
Ugentligt timetal: 37

Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til administrativ leder, Lotte Them Bruhn, på telefon 4185 6661 eller chtb@aarhus.dk i uge 27 og 32.
I uge 28 kan du kontakte leder af Godsbanen, Tina Hjardgaard, på tlf. 2920 9045 eller tiiv@aarhus.dk

Ansøgning:

Klik på ”Søg job” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
Ansøgningsfrist: 5. august 2018
Der afholdes samtaler fredag den 24. august og mandag den 27. august 2018.
Kandidater indkaldes til samtaler mandag den 20. august 2018.
SØG JOB

Om os:

I Kultur og Borgerservice tror vi på, at mangfoldighed blandt medarbejderne er en kæmpe ressource. Når medarbejderne er forskellige, er det med til at skabe en åben arbejdspladskultur, hvor vi udfordrer hinanden og prøver nye ideer af. Samtidig betyder mangfoldighed blandt medarbejderne, at vi bliver endnu bedre til at møde alle byens borgere.
Vi gør Aarhus kendt som en global videns- og oplevelsesby | Vi overrasker og udfordrer borgerne med unikke oplevelser | Vi er nyskabende og tør gå i front.
Vi giver Aarhus puls gennem: Fremtidens mødesteder på tværs af kultur, globalt udsyn og lokal indsigt, levende brug af ny viden og teknologi, vækstlag og talentudvikling.