Praktisk

Spørgsmål? Find en medarbejder eller kontakt os på info(at)godsbanen.dk eller tlf. 2522 1210.

Vagthavende tilsynsførende: Tlf. 2920 9043 (kl. 15.00 – 22.00).

Læs om:

Brandtilladelser og -sikkerhed

Alle døre skal holdes lukkede, og der må ikke sættes noget i klemme for at holde dem åbne (efter krav fra brandmyndighederne).

Godsbanen skal altid kontaktes senest 40 kalenderdage før arrangementet vedr. udarbejdelse af flugt- og pladsfordelingsplaner for Rå Hal og Foyer (gulv).
Godsbanen kan mod betaling hjælpe med at:

 • Udforme ny brandtegning efter Lejers ønske.
 • Levere allerede godkendt brandtegning.
 • Søge godkendelse hos Aarhus Brandvæsen.

Arrangementer, hvor der opholder sig max. 150 pers. på én gang:
Brandtegningen er uden indtegnet inventar. Der er kun markeret flugtveje og brandmateriel. Flugtveje skal som minimum være tilgængelige i flugtvejens bredde. Lejer har ansvar for, at reglerne overholdes.

Arrangementer, hvor der opholder sig mere end 150 pers. på én gang:
Brandtegninger med opstilling af alt inventar godkendes af Brandvæsenet.

Godsbanens driftsansvarlige tekniker/pedel har ansvaret for, at reglerne overholdes, og lønnen hertil påhviler Lejer.

Det påhviler Lejer at søge tilladelse til arrangementer.
Kontakt Teknik, tlf. 4042 9988, teknik(at)godsbanen.dk

Dørkoder og nøglebrikker

Brobjergskolen låses op kl. 9.00, og man kan herefter bruge den udleverede dørkode.

Godsbanen låses op kl. 8.00. Bookede lokaler er låst op, når de skal bruges. Man kan også få en engangsdørkode eller en nøglebrik.

Kontakt
Kl. kl. 08.00 -16.00: Bygningsdrift, bygning(at)godsbanen.dk, tlf. 2920 9042 eller Teknik, teknik(at)godsbanen.dk, tlf. 4042 9988.
Kl. 16.00 – 22.00 kontaktes tilsynsførende: 2920 9043.

Fakturering

På Godsbanen arbejder vi med elektroniske fakturaer. Se hvordan du gør her.

Faktureringsoplysninger: 

BYGNINGSDRIFT
EAN: 5790001115586
CVR/SE-nummer: 18 38 81 70

TEKNIK
EAN: 5798005770664
Ref: Nina Bryzys

GODSBANENS ÅBNE VÆRKSTEDER
EAN: 5798005775195
CVR/SE-nummer: 18 38 81 70
Ref: Nina Bryzys

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GODSBANEN
CVR/SE-nummer: 34 64 76 90
Ref: Flemming Dybbøl

Forplejning til arrangementer

Kontakt Godsbanens Spiselauget for at få tilbud om forplejning.

Forsikring

Godsbanens forsikring dækker kun bygningerne.

Det påhviler Lejer at tegne forsikring for inventar, løsøre og andet.

Godsbanen dækker ikke tyveri eller skader forårsaget af udefrakommende hændelser.

Fotografering på Godsbanen

Man er velkommen til at fotografere på Godsbanens arealer. Tag og gårdrum er åbne hele døgnet, og der er adgang til Foyer og Produktionsgangen mandag-fredag kl. 8.00-22.00.

Man skal bare respektere andre besøgende, arrangementer, udstillinger og lignende.

Offentlig Transport

Der kører adskillige busser tæt på Godsbanen, bl.a. til Mølleparken, Thorvaldsensgade og Park Allé.
Indtast dit startsted i Rejseplanen herunder for at finde din rejse til Godsbanen:

Find din rejseplan her:

Fra:

Omtale på godsbanen.dk

Ønsker du omtale af dit arrangement på godsbanen.dk, skal du sende følgende materiale til Dorte Kerstens på dorte(at)godsbanen.dk:

 • Titel
 • Lokale
 • Dato og tidspunkt (start og slut)
 • Billetpris
 • Beskrivelse
 • Et-fire billeder i jpg-format (1004x360px) eller bredformat med tilladelse til beskæring
 • Link til hjemmeside
 • Kontaktmail
 • Engelsk summary

Ophængning af plakater og brochurer

Du er meget velkommen til at:
Hænge plakater op på søjlerne i Foyeren og på opslagstavlen i Produktionsgangen.
Lægge programmer, brochurer, postkort etc i reolen i Foyeren.
Huske at fjerne dine ting, når de er uaktuelle.

Du behøver ikke:
At stille kassevis af programmer – kom hellere igen og fyld op.
At hænge plakater op på udstillingsvæggene og i dørene.

Opmagasinering

Gangarealer og trappeafsatser må ikke bruges til opmagasinering.

Godsbanen og Brobjergskolen råder ikke over lager- og arkivplads.

Oprydning og aflåsning

Lokalet skal efterlades i samme stand, som det blev modtaget. Det vil sige:

 • Der skal ryddes op i lokalet. Sker dette ikke, vil der blive ryddet op på lejers regning.
 • Vær opmærksom på ikke at beskadige fast inventar samt vægge og gulve i lokalet. Sker der skader, udbedres de på lejers regning.
 • Rekvisitter, affald m.v. skal fjernes ved lejemålets ophør. Sker dette ikke, vil der blive ryddet op på lejers regning.
 • Alle vinduer lukkes, inkl. vinduerne på toiletterne på Brobjergskolen.
 • Lyset slukkes.
 • Dørene låses. Yderdørene på Brobjergskolen skal altid være låst. Der må ikke sættes ting i klemme for at holde dørene åbne.

Oversigtskort

Oversigtskort over Godsbanen
(Åbner i .jpg 1 mb)

Parkering

Du kan parkere langs Godsbanens haller på APCOAs parkeringspladser. Her kan du betale med kort, kontanter og med MobilParkering App fra din telefon.

BEMÆRK: Pga den store byggeaktivitet omkring Godsbanen kan antallet af pladser variere…

PRISER
Pris første time: DKK. 12,00,- i timen.
Pris anden time: DKK. 17,00,- i timen.
Pris tredje time: DKK. 22,00,- i timen.

Månedsparkering: Pris pr. måned DKK. 500,- inkl. moms. Købes hos APCOA

Handicapparkeringspladser må kun benyttes af biler med handicapskilt. Det er gratis.

Brobjergskolens gård er forbeholdt brugere med parkeringskort.

Alle spørgsmål rettes til APCOA.

Teknik og Udstyr

Der er fast AV-udstyr – projektor, lærred og head-set i Remisen og Kedlen.

AV-udstyr samt flip-over, whiteboard og lærreder (178×178 cm2) kan lejes.

Du må gerne taget eget AV-udstyr med.

Se priser på teknisk udstyr.

Kontakt Godsbanens tekniske afdeling ved Erik Jørgensen på teknik(at)godsbanen.dk eller tlf: 4042 9988.

Tilgængelighed

Der er indgang for kørestolsbrugere på begge sider af hovedbygningen (Indgang 3D+3G) og ved indgangen ved Radar (Indgang 3A). Der er elevatorer i hovedbygningens sidetårne.

Der er handicapparkeringspladser. Når de er optagede, skal der trækkes parkeringsbillet (kontakt APCOA)

WIFI - trådløst internet

Der er gratis internet på Godsbanen via netværket GodsbanenGuest.

Koden er Godsbanen2018.

Åbningstider

Man kan komme ind på Godsbanen (Produktionsgangen + Foyerområdet) Mandag – lørdag fra kl. 08.00 til 22.00. Sønag kl. 08.00 – 18.00.

Hovedbygningen er åben mandag – fredag kl. 08.00 – 16.00.

Aktørerne har forskellige åbningstider – se dem på de respektive hjemmesider.

Brobjergskolen er åben mandag – søndag kl. 09.00 – 22.00.

Udenfor almindelig arbejdstid kan pedellen kontaktes på tlf: 2920 9043.

Hold øje med Facebook og denne hjemmeside for ferier og andre ændrede åbningstider.