Den SelvejendeInstitution

English Summary

Den Selvejende Institution Godsbanen (DSIG) is a private foundation with it´s own board of Directors.

Primary tasks are content embossed activities, networking and communication for all of Godsbanen. DSIG supports Godsbanen as a platform for the development of cultural skills, facilitates events, workshops, learning courses and collaborations with and between the different players at Godsbanen, as well as external players.

DSIG handles the branding and profiling of Godsbanen and focuses on user development, ensuring visibility and availability towards as many potential users as possible. Feel free to further inspect DSIG’s tasks, actions, workforce and board, by clicking HERE

Den Selvejende Institution Godsbanen er en selvstændig organisation med egen bestyrelse og vedtægter.

Den Selvejende Institution Godsbanen

Den Selvejende Institution Godsbanen (DSIG) blev stiftet i oktober 2012 og består af en fastansat leder og et team af mere eller mindre fasttilknyttede ansatte.

DSIGs indsats er opdelt i fem spor, som alle skal bidrage til at understøtte kulturproduktioncentret som arbejdssted for udviklingen af kulturelle kompetencer:

Spor 1) Facilitering af kunst-/kulturproduktion og kulturelle oplevelser

I dette indsatsområde hjælper og bidrager Institutionen til kunst- og kulturproduktionen på Godsbanen via støtte til; honorarer, lokaler, materialer, PR, arrangementer osv. Vi støtter også i form af hjælp med alt fra ”hænder”, kompetencer, og projektstyring til viden/ekspertise.

Spor 2) Internt samarbejde, udvikling og netværk

I dette indsatsområde støtter DSIG op om og er medskaber på initiativer, der skal fremme: samarbejde og netværk blandt Godsbanens aktører, videndeling, styrkelses af Godsbanens identitet, kultur og selvforståelse eller skabe enhed og synergier ved Godsbanens organisering.

Konkret skaber DSIG udviklingsformater, der skal fremme værdien af at være aktør på Godsbanen. Vi skaber større fællesprojekter for Godsbanens aktører og understøtter fælles indssatstemaer som f.eks. talentudvikling, kultur-/erhverv samarbejde, kulturproduktion, residencies og samarbejde mellem Godsbaneaktører og aktører i Gellerup. DSIG skaber også inhouse videndelingsaktiviteter (workshops, talere, projekter mv.). Herudover arrangeres en række netværks- og sociale arrangementer, som fremmer kendskabsgraden mellem Godsbanens mange aktører.

Spor 3) Eksternt samarbejde og netværk

Dette indsatsområde handler om det samlede Godsbanens kontakt med omverden i bred forstand. En af ambitionerne er at skabe strategiske relationer og samarbejde mellem Godsbanen og erhvervslivet. En anden ambition er at skabe målrettede og langsigtede samarbejder med både universitetet, kreative uddannelser, gymnasier og folkeskoler samt flere af byens øvrige uddannelser.

DSIG arbejder også med brugerudvikling og brugerinddragelse. Vores ambition er, at så mange som muligt får glæde af Godsbanens faciliteter, muligheder, oplevelser og kompetencer. Dette gøres f.eks. via arrangementer, workshops, happenings, åbent hus osv. Institutionen sørger bl.a. for, at der er ca. 3-4 åbent hus arrangementer på Godsbanen pr. år kaldet Godsbanen Open Days.

Spor 4) Residencies og international udveksling

Ambitionen er at gøre Godsbanen til værtssted på vegne af hele byen og siden regionen via samarbejder og partnerskaber med andre residency-aktører. Vi skaber både faglige og sociale arrangementer, som andre residency-aktører kan benytte sig af. Institutionens egne residencies vil fokusere på videns- og kompetencepersoner, der opererer i feltet: Kulturproduktion/kulturelle kompetencer/kulturens samspil med erhvervsliv og uddannelser.

Spor 5) Brand, PR og brugerudvikling

DSIG arbejder med udviklingen af Godsbanens brand. På den ene side, er der det interne identitetsarbejde og på den anden side opgaven, der består i at få så mange som muligt fra Godsbanen til at stimulere det samme brand. Indsatsen rummer f.eks. interne processer på Godsbanen, workshops og arrangementer og ekstern markedsføring via trykte medier, posters, grafisk design og en stor aktivitet på online medier. Institutionen hoster/udbyder og står for driften og udviklingen af bl.a.: Godsbanens hjemmeside, facebook-site, Flickr-profil, Instagram-site, Twitter-site, youtube-kanal samt forskellige blogs.

DSIG anvender også både online og trykt annoncering for det samlede Godsbanen primært i forbindelse med større arrangementer. Med dette PR-apparat hjælper vi både interne og eksterne arrangører, der laver aktiviteter på og for Godsbanen. På den måde bliver vores pr-apparat og indsats til instrument for kulturelle kompetencer og kulturproduktion, da det i høj grad fremmer vores samarbejdspartneres (interne som eksternes) succesrate og deltagerantal mv.

Se Den Selvejende Institution Godsbanens vedtægter her

Praktiske informationer vedr. Den Selvejende Institution Godsbanen:

CVR-nummer: 34647690

Bankoplysninger: Spar Nord reg. nr. 9211 og kontonummer 4579867308

Nærmeste indgang til vores kontor indgang 3F eller 3E i Skovgaardsgade 3. Vi bor på 1. sal.

Link til Google Maps guide til indgang: Klik her.

Billedarkiv

Instagram #godsbanen