Virksomhedscenter
Godsbanen

ET TILBUD FOR LEDIGE PÅ KONTANTHJÆLP ELLER SYGEDAGPENGE, DER GERNE VIL PRØVE SIG SELV AF I ET KUNSTNERISK OG ÅBENT MILJØ.

Vejlederne i Godsbanens virksomhedscenter hjælper hvert år cirka 40 personer videre på vej til at blive selvforsørget.

Praktikanten er tilknyttet en jobfunktion på Godsbanen, og herudover tilbydes individuel vejledning med en fast vejleder samt gruppevejledning med fokus på afspænding og mindfulness.
Vejledningen har fokus på det, der skal til for at komme videre i uddannelse eller arbejde. Det kan være ressourcer, barrierer, bolig, økonomi, uddannelsesvejledning, jobsøgning mm.
Varigheden er som udgangspunkt 13 uger.

LÆS INTERVIEW MED VEJLEDERNE OG TIDLIGERE PRAKTIKANTER

Grafik

Genbrugsstationen ReUSe er et af Virksomhedscenter Godsbanens praktiksteder.

Leder Sara Krogager fortæller her blandt andet om at få skuldrene ned og tage de svære snakke.
Læs hele interviewet

Line har gennem Virksomhedscenter Godsbanen været i praktik på Teater Katapult, og er gået fra at være sygemeldt med depression til at finde fagrelevant fuldtidsbeskæftigelse.
Læs hele interviewet

Grafik

I artikelserien Rummelighed og Gode Resultater kan du læse om vejlederne og to tidligere praktikanter.

I artiklen En rummelig tilgang får mennesker videre fortæller vejlederne om, hvordan de møder hver enkelt praktikant der, hvor han eller hun er.
Du kan også møde Henriette, der er kommet videre til et job i en børnehave – det er i artiklen Fra kontanthjælp til job i børnehave.
I artiklen Fik hjælp til at finde sig selvfortæller Tina om, hvad der fik hende videre til det fleksjob i det lokalcenter, hvor hun stadig er i dag tre år efter.

Læs det hele her

VIL DU HØRE MERE? Kom og besøg os!

Vi bor i Skovgaardsgade 3 på 2. sal. Brug indgang 3F.

Kontakt vejlederne

Heidi Corfitz  Møller Frederiksen
Tlf.: 4185 8173
hcmf(at)aarhus.dk

Jonas Tranum Tjørnevig
Tlf.: 4185 7112
jontj(at)aarhus.dk

Kontakt virksomhedskonsulenterne i Aarhus Kommune:

For modtagere af uddannelsesstøtte:
Nadia Bawalsa
Mobil: 4187 3038

For kontanthjælpsmodtagere:
Kirstine Brock
Mobil: 2920 8745

For sygedagpengemodtagere:
Tina Frank
Mobil: 4185 4431

Målgrupper og Metoder

Hvem kan komme i praktik?

Kontanthjælpsmodtagere mellem 18 og 30 år, der:

– har afbrudt en uddannelse eller
– ikke er afklaret endnu om valg af uddannelse.

Årsagerne man være mange: sygdom, personlige/sociale problemer, faglige udfordringer og unge der zapper rundt mellem job og uddannelse uden egentlig retning. (10 pladser)

Kontanthjælpsmodtagere over 30 år,  der:

– har afbrudt en uddannelse eller
– ikke er afklaret endnu om valg af uddannelse.

Årsagerne kan være mange: sygdom, personlige/sociale problemer, faglige udfordringer og unge, der zapper rundt mellem job og uddannelse uden egentlig retning.  (2 pladser)

Sygedagpengemodtagere der har behov forafklarende og støttende forløb med fokus på arbejdsevne, eventuelle skånehensyn, efteruddannelse/omskoling. (8 pladser)

Målet er raskmelding og selvforsørgelse indenfor 3-6 mdr. eller alternativ afklaring til fleksjob eller revalidering.

Metoder

VG tilrettelægger virksomhedspraktikken for den enkelte kandidat i samarbejde de mange samarbejdspartnere, der i et mangfoldigt og levende produktionsmiljø på Godsbanen.

Vejledning og afklaring
Kandidaten er tilknyttet en jobfunktion i fx et værksted, i den tekniske afdeling eller i Litteraturcentret. Herudover tilbydes individuel vejledning og rådgivning i forhold til uddannelse, jobsøgning, støtteforanstaltninger, bolig, økonomi mv. Dette foregår i et helhedsorienteret perspektiv, hvor vi både kommer omkring den enkeltes ressourcer og barrierer og i sidste ende muligheder for at kunne forsørge sig selv indenfor en overskuelig fremtid.

Vi arbejder netværksbaseret med sparring og erfaringsdeling kandidaterne imellem kombineret med relevante oplæg om uddannelsessystemet, relevant lovgivning på arbejdsmarkedsområdet, stress-håndtering.

 

Hvor kan jeg komme i praktik?

Virksomhedsforløbene foregår på Godsbanen. Her er der fokus på scenekunst, billedkunst, litteratur, design, håndværk og tværfaglige samarbejder med overskriften Kulturelle Kompetencer. Godsbanen er åben for alle byens borgere, der vil producere, eksperimentere, se en forestilling, lytte til musik eller et foredrag eller spise god mad i Spiselauget.

Praktikpladser

Her kan du læse om de forskellige pladser/forløb på Godsbanen. Du kan se, hvad det er godt at kunne i forvejen, og hvad du kommer til at lave i praktikken. Der er i alt 20 pladser fordelt på de forskellige afdelinger. 

Grafisk værksted: Det er en forudsætning, at du kender til de grafiske programmer Photoshop, Indesign eller Illustrator, eller har flair for at blive oplært i dem. Du har diverse arbejdsopgaver med fokus på det grafiske (opsætning, layout osv.), men du deltager også i oprydning og lettere rengøring.

Informationen: Her bliver du oplært i at hjælpe brugere med kopiering, give oplysninger om arrangementer og faciliteter, telefonpasning, kassebetjening og andre praktiske opgaver. Oprydning og rengøring.

Multiværkstedet: Det er en fordel, at du kan et af programmerne Illustrator, Autocad eller Rhino (vectorprogram) for at kunne betjene lasercutteren. Alternativt kan du blive oplært i at lave prototyper og prøver, samt hjælpe med praktisk og administrativt arbejde på værkstedet.

Tekstilværkstedet: Du skal have flair for kunsthåndværk, syning, serigrafi eller lign. Du bliver oplært i de forskellige teknikker og i efterhånden at kunne servicere brugere, der kommer med et projekt. Oprydning og rengøring.

Formværkstedet: Flair for formgivning, modellering eller drejning. Du bliver oplært i de forskellige teknikker samt i efterhånden at kunne servicere brugere, der kommer med et projekt. Oprydning og rengøring.

Træværkstedet: Du skal have nogenlunde god sans for håndværk og for at arbejde med træ. Der er mulighed for at blive oplært i brug af maskinparken og i forskellige teknikker, som fx at lave et bord eller en reol. Efterhånden bliver du oplært i at servicere brugere, der kommer med et projekt. Oprydning og rengøring.

Metalværkstedet: Du skal have nogenlunde god sans for håndværk og for at arbejde med forskellige former for metaller. Du kan blive oplært i at bruge maskinerne. Du lærer også forskellige teknikker som fx at svejse, fræse og bukke en plade. Du bliver også oplært i at kunne servicere brugere, der kommer med et projekt. Oprydning og rengøring.

Teknisk afdeling/pedelfunktionen: Her hjælper du til med at gøre de forskellige faciliteter klar til udlejning til fx brug ved konferencer, teaterforestillinger og udstillinger. Du hænger billeder op og gør lyd-og lysudstyr klar til brug. Oprydning og rengøring. Faciliteterne omfatter Godsbanen, Ridehuset, Brobjergskolen samt omkringliggende udendørsarealer.

Aarhus Filmværksted: Du bliver oplært som teknisk assistent, der kan hjælpe produktionsafdelingen med at gøre filmudstyr klar til de udvalgte filmprojekter. Det betyder, at du lærer at indstille kameraer og lydudstyr, samt at opdatere og reparere.

Aarhus Litteraturcenter: Det er en fordel at være uddannet mediegrafiker, grafisk designer eller at have flair for de grafiske programmer, som minimum Indesign. Opgaverne er design og layout af programmer, flyers og plakater, opdatering af hjemmesider og tekstarbejde samt være en del af Litteraturcentrets sekretariat med deltagelse i møder og seminarer.

Aarhus Billedkunstcenter: Her laver du primært administrativt arbejde – tekstarbejde, opdatering af hjemmesider samt diverse forefaldende.

Aarhus Scenekunstcenter: Her laver du primært administrativt arbejde – tekstarbejde, opdatering af hjemmesider samt diverse forefaldende.

Teater Katapult: Det er en fordel at have beskæftiget sig med design, layout af programmer, flyers og plakater samt opdatering af hjemmesider. Det er også godt at have lyst til at stå for information og salg af billetter til forestillinger. Der er også mulighed for at blive medlem af Dramatikerlab, hvis du har en tekstforfatter eller instruktørassistent i maven. Dette kan kombineres med praktiske opgaver backstage.

Spiselauget: Her bliver du medhjælper i køkkenet, du hjælper i forhold til serveringen, opvasken og eventuelt kassebetjeningen. Det er en fordel med en vis interesse for madlavning.

Radar: Her har du primært teknikerfunktioner i forbindelse med afvikling af koncerter, men også i forhold til salg af billetter og oprydning efter arrangementer.

ReUse: Du får praktisk og kreativt arbejde, fx med udsmykning af hegn, opbygning og indretning af udstillingscontainere og planlægning af aktiviteter til workshops. Der er også diverse opgaver med at gøre genbrugseffekter klar, fx skille ting ad, samle og rengøre/sætte i stand. Det er primært udendørs arbejde.

Godsbanens administration: Her kommer du til at lave administrativt arbejde, som kommunikation (fx arbejde med institutionens hjemmeside) og lettere projektledelse. Arbejdet kræver, at du er ret selvkørende.