Projektpladser

English Summary

Godsbanen’s project offices, are an unique opportunity to work at Godsbanen alongside artists, producers and other cultural entrepreneurs.

Please contact Charlotte Aaby, charlotte(at)godsbanen.dk, tlf: 4185 6680, for more information.

Projektpladserne udbydes til en meget billig leje, med et spændende åbent kontormiljø, et stærkt internt netværk og hele Godsbanen som legeplads. Hermed ønsker vi at understøtte udviklingen af kulturelle kompetencer samt den lokale kunst- og kulturproduktion så professionelt som muligt.

Sammensætningen af de ca. 55 pladser (fordelt på Skovgaardsgade 3/Godsbanen og Frederiks Allé 20 B/Brobjerg) afspejler hele kulturlivet. Der er arbejdende kunstnere fra flere kunstgenrer, kulturarrangører og vidensaktører. Projektkontorpladserne huser alt fra spirende talenter til mere etablerede og professionelle kunstnere og kulturaktører.

Hvordan og hvornår?

Del en plads

To eller flere ansøgere er velkomne til at søge en projektplads samlet og dele den.

Hvem fordeler pladserne

Projektpladserne fordeles af:

Ole G. Jørgensen, leder af den Selvejende Institution Godsbanen.

Tina Hjardgaard, leder af Driftsorganisationen Godsbanen

Hvordan fordeles projektpladserne?

Projektkontorpladserne er en vigtig kerne i Godsbanens mission og visioner som kulturproduktionscenter. Pladserne er billige, så alle har råd til at være på Godsbanen. Til gengæld for billig husleje og et attraktivt miljø og placering, forventer vi høj grad af involvering i huset.

Du har en chance for at få projektkontorplads på Godsbanen, hvis du har:

Motivation samt vilje til at involvere dig i Godsbanen
Godsbanen har brug for, at du byder aktivt ind i Godsbanens virkelighed: Fx bruger værkstederne, viser dine projekter frem eller afholder workshops.

Du er også ambassadør for Godsbanen i både ind- og udland: Fx tager informationsmateriale med til at dele ud og fortæller om de muligheder, som Godsbanen står for.

Ønske om at bidrage til fortsat udvikling af Godsbanen
Det er helt op til dig, hvordan du bidrager til fortsat udvikling af Godsbanen som kulturproduktionscenter. Der findes et hav af muligheder: Fx afholder åbne prøver, oplæg, medbringer dit internationale netværk etc.

Ønske om at dele viden, netværk, tanker og idéer
Du deler din viden, netværk, tanker og idéer med resten af miljøet på Godsbanen. Husk, du har et aktivt medansvar for, at Godsbanen fortsat udvikler sig som kulturproduktionscenter.

Fokus på mangfoldighed
Godsbanen har stort fokus på mangfoldighed. Mangfoldighed handler for os om at rumme forskellige kunstneriske retninger og niveauer, som er repræsenteret af kunstnere, festivaler, formidlere, producenter etc.

Kontakt

Projektkontorpladser på Godsbanen:

Charlotte Aaby, charlotte(at)godsbanen.dk,
tlf: 4185 6680.

Projektkontorpladser på Brobjerg:

Susan Munk Nielsen: brobjerg(at)aarhus.dk
tlf: 4185 8038.

Priser på projektplads og postadresse.

Projektplads
Udlejes som 1-årige pladser. Det forventes at lejer har lyst og vilje til at bidrage til fortsat udvikling af Godsbanen som kulturproduktionscenter med fx åbne prøver, oplæg, workshops, internationalt netværk el. lign.
Pris: 500 kr. pr. md., betalt kvartalsvis forud.

Postadresse på Godsbanen
Giver lejeren ret til at bruge Godsbanens postadresse og mødefaciliteter, som hører til projektkontorpladserne.
Pris: 300 kr. for et år, som opkræves på en gang ved lejemålets start.

Sådan søger du

Man ansøger gennem Ansøgningsportalen på dette link.

Aarhus.dk/borger/kultur/puljer/Godsbanen.

Se eksempel på ansøgning

Billedarkiv