Kunstfaglig Rådgivning

English Summary

Godsbanens three art academic centers, Aarhus Center for Visual  Arts, Aarhus Literature Centre and Aarhus Performing Arts Center, is placed on the project deck located in the production hall.
The centers provide professional advice in their respective arts area for artists from around Aarhus and the surrounding area.

Aarhus Filmworkshop is an open filmworkshop, which supports non-commercial filmproduction. The main purpose of Aarhus Filmworkshop is to find and develop new filmtalents within the west Danish region. Aarhus Filmworkshop has close relations with the surrounding production environment, as well as educational and cultural institutions. In addition, we house the alternative education Super8Potemkin Filmschool and youth school Station Next.

Få kunstfaglig rådgivning

Godsbanens tre kunstfaglige centre

Aarhus Billedkunstcenter og Aarhus Litteraturcenter bor på Projektdækket i Produktionsgangen.
Performing Arts Platform (tidl. Aarhus Scenekunstcenter og Danseværket) bor på Brobjergskolen.

Centrene har fokus på at styrke henholdsvis billedkunsten, litteraturen og scenekunsten i Aarhus ved:

– at udvikle SAMARBEJDER indenfor miljøerne og på tværs af byens kulturinstitutioner og aktører
– at yde SPARRING og rådgivning for at udvikle miljøerne
– at skabe SYNLIGHED og formidling både internt i miljøerne samt nationalt og internationalt

Centrene arbejder desuden på at forbedre produktionsvilkårene for billedkunsten, litteraturen og scenekunsten i Aarhus.

Århus Filmværksted

Århus Filmværksteds hovedopgave er at støtte nye, fortrinsvis unge, filmtalenter i deres faglige og kunstneriske udvikling, med det primære formål at hjælpe dem til uddannelse eller beskæftigelse indenfor filmbranchen. Støtten kan gives efter ansøgning om filmstøtte til Filmværkstedet, og kan bestå i konsulenthjælp, kontantstøtte og produktionsudstyr. Værkstedet støtter dokumentarfilm, eksperimentalfilm og fiktionsfilm.

Aarhus filmværksted har tætte relationer til det omkringliggende produktionsmiljø samt uddannelses- og kulturinstitutioner. Desuden huser vi den alternative filmuddannelse Super8Potemkin Filmskole samt film-ungdomsskolen Station Next.