Kontorpladser

English Summary

Godsbanen’s office spaces are a unique opportunity to work at Godsbanen alongside artists, producers and other cultural entrepreneurs.

Please contact Charlotte Aaby, charlotte(at)godsbanen.dk, tlf: 2522 1210, for more information.

NB: Vi har flyttet lidt rundt på Projektdækket og har derfor fem ledige udviklingspladser fra 1. marts 2019.
Prisen er 600 kr pr. måned, og du søger ved at sende en mail til Lone Sunn Pedersen, lone@godsbanen.dk.

Kontorpladserne udbydes til en meget billig leje, med et spændende åbent kontormiljø, et stærkt internt netværk og hele Godsbanen som legeplads. Hermed ønsker vi at understøtte udviklingen af kulturelle kompetencer samt den lokale kunst- og kulturproduktion så professionelt som muligt.

Sammensætningen af de ca. 55 pladser (fordelt på Skovgaardsgade 3/Godsbanen og Valdemarsgade 1G/Brobjerg) afspejler hele kulturlivet. Der er arbejdende kunstnere fra flere kunstgenrer, kulturarrangører og vidensaktører. Kontorpladserne huser alt fra spirende talenter til mere etablerede og professionelle kunstnere og kulturaktører.

Hvordan og hvornår?

Del en plads

To ansøgere er velkomne til at søge en kontorplads samlet og dele den.

Det kræver dog, at I selv finder sammen og vælger én tovholder, som ansøger på begges vegne, og efterfølgende opkræves den samlede leje af delepladsen.

I skal også selv fordele tiden ved kontorpladsen og fordelingen af månedslejen.

Godsbanen er ikke behjælpelig med at parre ansøgere, der ikke selv har fundet sammen

Hvem fordeler pladserne?

Den Selvejende Institution Godsbanen

Hvordan fordeles kontorpladserne?

Kontorpladserne er en vigtig kerne i Godsbanens mission og visioner som kulturproduktionscenter. Pladserne er billige, så alle har råd til at være på Godsbanen. Til gengæld for billig husleje og et attraktivt miljø og placering, forventer vi høj grad af involvering i huset.

Du har en chance for at få kontorplads på Godsbanen, hvis du har:

Motivation samt vilje til at involvere dig i Godsbanen
Godsbanen har brug for, at du byder aktivt ind i Godsbanens virkelighed: Fx bruger værkstederne, viser dine projekter frem eller afholder workshops.

Du er også ambassadør for Godsbanen i både ind- og udland: Fx tager informationsmateriale med til at dele ud og fortæller om de muligheder, som Godsbanen står for.

Ønske om at bidrage til fortsat udvikling af Godsbanen
Det er helt op til dig, hvordan du bidrager til fortsat udvikling af Godsbanen som kulturproduktionscenter. Der findes et hav af muligheder: Fx åbne prøver, oplæg, medbringe internationale netværk etc.

Ønske om at dele viden, netværk, tanker og idéer
Du deler din viden, netværk, tanker og idéer med resten af miljøet på Godsbanen. Husk, du har et aktivt medansvar for, at Godsbanen fortsat udvikler sig som kulturproduktionscenter.

Fokus på mangfoldighed
Godsbanen har stort fokus på mangfoldighed. Mangfoldighed handler for os om at rumme forskellige kunstneriske retninger og niveauer, som er repræsenteret af kunstnere, festivaler, formidlere, producenter etc.

Kontakt

Godsbanen:
Lone Sunn, lone(at)godsbanen.dk
Tlf: 8940 9036.

Brobjerg:
Nicole L. Højland, brobjerg(at)godsbanen.dk
Tlf: 4189 0996.

Priser

Fra 2018 udbyder vi hele tre forskellige typer kontorpladser og post adresser under Godsbanen:

Projektplads på Godsbanen/Skovgaardsgade 3
Udlejes som 1-årige pladser med god mulighed for forlængelse i form af et mere stationært tilknytningsforhold til Godsbanen. Det forventes at lejer har lyst og vilje til at aktivt at bidrage til fortsat udvikling af Godsbanen som kulturproduktionscenter med fx åbne prøver, oplæg, workshops, internationalt netværk el. lign. Og i det hele taget udvise engagement i Godsbanens aktiviteter.
Pris: 600 kr./måned.)

Udviklingsplads på Godsbanen/Skovgaardsgade 3:
Udlejes som 1-årige pladser, evt. med mulighed for forlængelse en kortere årrække. Udviklingspladserne er tænkt som et aktivt løft til nye kulturelle projekter eller kulturelle start-op-virksomheder, som kan afprøve en idé i et stærkt netværk og til en overskuelig leje.

Pris: 600 kr /måned

Projektplads på Brobjergskolen/Valdemarsgade 1G:
Udlejes som 1-årige pladser med god mulighed for forlængelse i form af et mere stationært tilknytningsforhold til Godsbanen. Det forventes at lejer har lyst og vilje til at aktivt at bidrage til fortsat udvikling af Godsbanen som kulturproduktionscenter med fx åbne prøver, oplæg, workshops, internationalt netværk el. lign. Og i det hele taget udvise engagement i Godsbanens aktiviteter.
Kontormiljøet på Brobjergskolen er primært båret af scenekunstneriske aktører, men med stor interesse i, at også andre kulturelle aktører bidrager til et aktivt, sparrende projektmiljø.
Pris i 2019: 600 kr./måned.)

Postadresse på Godsbanen/Skovgaardsgade 3
Giver lejeren ret til at bruge Godsbanens postadresse og mødefaciliteter, som hører til projektkontorpladserne.
Pris: 300 kr. for et år, som opkræves på en gang ved lejemålets start.

Sådan søger du

Send en mail til Lone Sunn, lone@godsbanen.dk.

Billedarkiv