Kurser, superbrugere, foredrag
og workshops

Se samlet oversigt over kurserne i Godsbanens kalender

Kursusprogrammer

Der arrangeres løbende kurser, foredrag og workshops i forskellige regi:

Grupper og skoleklasser

Der er flere muligheder for at besøge værkstederne som gruppe eller skoleklasse. Vi vil gerne være forberedt på at I kommer, så vi kan give jer den bedst mulige oplevelse. Er I mere end fem personer, skal i kontakte en værkstedsleder for yderligere information. I de fleste tilfælde er det bedst at lave en speciel plan eller workshop for jer.

FOF Aarhus

Fyraftensmøder / Foredrag

Skolen for Kunst og Design

Værkstedernes kan også bruges udenfor åbningstiderne:

Kurser/workshops i samarbejde med uddannelsesinstitutioner:

Uddannelsesinstitutionen medbringer egen underviser.

Pris for brug af værkstederne inkl. grundmaterialer, brug af maskiner og alm. vedligehold er 200 kr/timen plus moms.

Derudover skal der betales 80 kr plus moms for udlevering af en adgangsbrik til værkstedet.

Kurser/workshops med privatpersoner:

Pris for brug af værkstederne inkl. grundmaterialer, brug af maskiner og alm. vedligehold er 125 kr/timen plus moms.

Mindste betaling er 750 kroner.

Udlån af Godsbanens Åbne Værksteder til folkeoplysningsforbundene i Aarhus:

  • Godsbanen vægter kurser der er med til at udvikle den faglige og kunstneriske profil ud fra en målsætning om at styrke og udvikle faglige områder som fx tværkunstneriske projekter, grafik, skulptur, stenhug og artist statement.
  • Ligeledes vægtes kurser, der kan give brugere og kommende brugere ”kørekort” og kendskab til grundlæggende teknikker i de enkelte værksteder.
  • Alle undervisere skal godkendes som superbrugere af det enkelte værksted ud fra bestemte kriterier, der er godkendt af den enkelte værkstedsleder.

Ansøgningsfrist for lokaler til kurser: 1. april og 1. oktober kl. 23.59. Forvent ca. 14 dages behandlingstid. Ansøgning sendes elektronisk til det enkelte værksted:

Form: form(at)godsbanen.dk
Grafisk: grafisk(at)godsbanen.dk
Lasercutter: multi(at)godsbanen.dk
Metal: metal(at)godsbanen.dk
Tekstil- og serigrafi: tekstil(at)godsbanen.dk
Træ: trae(at)godsbanen.dk

Brug af værksteder for superbrugere/kunstnere/artists in residency:

Udenfor den almindelige åbningstid er det muligt at få adgang til flere af værkstederne. Ordningen sigter fortrinsvis på designere og kunstnere med afgrænsede projekter.

Der er kun plads til et begrænset antal superbrugere i hvert værksted. Adgangen kræver, at brugeren kan anvende værktøjerne sikkerhedsmæssigt og fagligt forsvarligt, hvorfor der kan være krav om et ’kørekort’ for at bruge værkstedet. Desuden skal værkstedslederen i hvert enkelt tilfælde vurdere om værkstedet har plads og mulighed for at rumme projektet.

Da superbrugeren får adgang til værkstedet udenfor de almindelige rammer, skal der erlægges en timebetaling for anvendelse af faciliteterne. Beløbet vil være forskelligt fra værksted til værksted og kan oplyses ved kontakt til værkstedslederen.

Hvis der bliver enighed om aftalen tegnes en kontrakt, som beskriver projektet og tidsrammen, eller der kan aftales en mere fast adgang til værkstedet. Desuden afklares en række andre forhold, såsom anvendelse af materialer fra værkstedet, og hvilke redskaber og værktøjer, som kan benyttes af brugeren.

Kontakt værkstederne