Ansøgning

Næste ansøgningsfrist: 1. april 2019. 

Kurateringen af forestillinger/projekter varetages af Trine Sørensen og Charlotte Aaby, begge dramaturger og ansat i Godsbanens administration.

ÅBNE SCENE PRIORITERER PROJEKTER DER…

– er i undersøgende, udviklende, afprøvende faser med henblik på at skabe materiale, kunstnerisk udveksling, ny erfaring eller viden indenfor sit felt.
Det vil dog fortsat også være muligt at ansøge om at præsentere færdige projekter/forestillinger/udstillinger på Åbne Scene.
– forholder sig aktivt til Godsbanens mange udfoldelsesmuligheder og opsøgende interagerer med de lokale, eksisterende kunstneriske og kreative miljøer i huset.
– deler de erfaringer og erkendelser, der genereres i forbindelse med et kurateret forløb på Åbne Scene. Det kan være såvel vidensdeling med offentligheden eller andre kunstnere, som præsentation af færdige projekter.

Det er et krav, at kuraterede kunstneriske processer vidensdeles; det kan som sagt være i form af visninger/forestillinger, men også workshops, netværksmøder, kunstnermøder, videnskabelige artikler, video-logbog, mentorship for andre kunstnere eller noget helt andet.

Formulér tydeligt i ansøgningen, hvordan vidensdelingskravet honoreres.

Grafik

Sådan søger du

Du søger gennem AnsøgningsPortalen (login med NemID)

Læs om AnsøgningsPortalen (pdf-vejledning) og Se eksempel på ansøgningsskema

Opret ansøgning

 

Grafik

Ledige perioder

 

Programmet for 2019 er ved at blive puslet på plads.

Forespørgsler rettes til Charlotte Aaby på charlotte(at)godsbanen.dk.