Udstillingsvægge

English Summary

The exhibition walls are approximately 2.20 m x 6 m (Wall 1: approx. 2.20 m x 3 m). Materials: Fiber Gypsum.

Contact:
Susan Munk Nielsen
Tlf: 8940 9936
Mail: sumn@aarhus.dk 

 

Væg 1 - 5 i Produktionshallen

Væggene er nummererede.

Materiale:
Fibergips. Træliste øverst til ophæng.

Højde:
2,10 m.
Bredde:
Væg 1:  2.9 m. Tættest på Lasercutter-værkstedet.
Væg 2:  5.5 m.
Væg 3:  5.5 m.
Væg 4:  7.0 m.
Væg 5:  6.8 m.

Væg 6:  5.5 m. Tættest på Grafisk værksted. Er forbeholdt Godsbanens projekter.
(Væg 6 kan ikke søges via ansøgningsportalen)

Praktisk om ansøgning

Ansøgningsrunder/frister i 2016:

Næste udstillingsperiode 2. halvår 2016: 1. august – 21. december 2016.

Ansøgningsfrist 1. maj 2016.

Se pdf med ansøgerne til 1. halvår 2015
Se pdf med ansøgerne til 2. halvår 2015

Se pdf med ansøgerne til 1. halvår 2016

 

Grafik

Udstillingsudvalget

Udstillinger til væggene udvælges af:

Jette Sunesen, leder af Aarhus Litteraturcenter
Ole G. Jørgensen, konst. leder af Den Selvejende Institution Godsbanen
Kirstine Schiess Højmose, leder af Aarhus Billedkunstcenter

Grafik

Kriterierne for at komme i betragtning til at udstille på væggene på produktionsgangen

I udvælgelsen bliver der lagt vægt på udstillingens kunstneriske kvalitet, og at ansøgeren, uanset alder og baggrund udviser kunstneriske ambitioner. Vi søger at vise et mangfoldigt kunstnerisk udtryk hen over udstillingsperioden og opfordrer kunstnere inden for alle genrer til at ansøge.

Faciliteterne gør at værker til væg er mest oplagt, det kan være alt fra maleri, tegning, grafik, fotografi, tekstil, keramik, video, lyskunst, lyd og tværgående medier.

Grafik

Kontakt

Kontakt:
Susan Munk Nielsen
Tlf: 8940 9936
Mail: sumn@aarhus.dk 

Gode råd til PR, omtale og andet godt til din udstilling

Hvad gør vi / faste PR-kanaler:

 • Godsbanens hjemmeside.
 • Godsbanens eksterne nyhedsbrev (ca. 2.500 modtagere).
 • Godsbanens Facebookside (ca. 30.000 følgere).
 • Aarhus Kommunes eventkalender Aarhusguiden/AOA/VisitAarhus etc..

Det skal vi bruge fra dig:

 • Tekst i wordformat om udstillingen. Skriv så meget du vil. Husk: Start- og slutdato, evt. fernisering, kontaktmail eller hjemmeside og engelsk summary.
 • Billeder i jpg-format til hjemmeside. Mindst ét i bredformat (optimalt 1004x360px) eller med tilladelse til at blive beskåret. Husk evt. kreditering af fotograf og at komprimere billederne til net.
 • Evt. videoer: Vimeo eller Youtube-links.
 • Evt. hashtag til Instagram-konto. Hjemmesiden trækker automatisk.

Se eksempler på udstillinger på www.godsbanen.dk

Hvad kan/skal du selv gøre – men spørg os gerne om input:

 • Invitere til evt. fernisering.
 • Kontakte Godsbanens café for forplejning til evt. fernisering.
 • Producere evt. udstillingskatalog og andet trykt materiale.
 • Kontakte presse.
 • Oprette begivenhed på Facebook.
 • Oprette udstillingen på fx Kultunaut.dk.
 • Lægge billeder på Instagram (fx #godsbanen). Www.godsbanen.dk henter automatisk billeder fra Instagram.
 • Distribuere evt. trykt materiale. 

Forslag/tips:

 • Aarhus Billedkunstcenter har mange gode råd. Bl.a. om pressekontakt. Spørg dem også om webkalendere etc.
 • Er din udstilling relevant for særlige grupper? Kontakt foreninger, højskoler etc.
 • Kan din udstilling indgå i et skoleforløb? Kontakt Børnekulturhuset.
 • Kontakt kunsten.nu for at få din udstilling omtalt.
 • Kan din udstilling indgå i voksenskoleforløb på FOF, LOF, Folkeuniversitetet etc.?

Alt materiale og spørgsmål til kommunikationsmedarbejder Dorte Kerstens:

Mail: doke@aarhus.dk – Tlf: +45 8940 9948

Ophængning, teknik, fernisering og andet praktisk, du skal tage stilling til.

Ophængning, teknik, fernisering, PR og andet praktisk vil blive taget op til et møde, som du vil blive indkaldt til forinden din udstilling, og dine ønsker kan du meget passende tage med til mødet.
Herunder lidt praktisk at tænke over inden mødet.

Ophængning:

 • Du skal selv hænge / stille udstillingen op – inden for din udstillingsperiode (ingen priser på udstillingerne). Behøver du hjælp til ophængningen?
 • Medbring egne materialer til ophæng (snor, saks, kroge etc.) Der er træliste til at sætte kroge i. Der må ikke bores eller hamres ting i væggene.
 • Ønsker du at bruge el til din udstilling, aftaler du pris med vores teknik på mødet. Det betaler du selv.
 • Du kan låne en stige hos Godsbanens Teknik.
 • Har du brug for en lift, skal det aftales på forhånd med Godsbanens Teknik
 • Teknik-rådgivning om setup/ophængning i udstillingsrummet aftales på mødet.

Efter mødet må der kun laves små ændringer til planen.

Ønsker du fernisering:

 • Du vælger selv tidspunkt og dato.
 • Kontakt Spiselauget for evt. forplejning til jesper@spiselauget.dk.
 • Aftal med Spiselauget at der ikke spilles høj musik i restauranten under din fernisering.

Forsikring:

 • Godsbanen holder ejendommen brandforsikret. Øvrige forsikringer påhviler lejer, fx for værker, inventar, løsøre og andet. Godsbanen dækker ikke skader, forårsaget af udefra kommende hændelser.

Kig ind

Billedarkiv

Instagram #godsbanen