Foyer

English Summary

Godsbanen’s Foyer is aproximately 485 m² with a ceiling height varying between 0 m and 12 m. The Foyer is designed with concrete floor, and concrete walls with white sheets hanging 2.5 m above the floor. There are skylights and outdoor lighting from the entrances . In connection with The Foyer, there is also a restaurant.

You are able to book the floor or walls, or both at the same time. You can also book part of the Foyer for smaller exhibitions etc. See the picture gallery below.
Nearest entrance : 3A and 3H

More information:
Oksana Møller
Phone: +45 8940 9936
Mail: oksana@godsbanen.dk

Important when booking the Foyer:
All events in the Foyer require approval from Aarhus Fire Department. Godsbanens Technical department and Administration must be contacted at least 30 days before the event, regarding preparation of escape and space allocation plans for the Foyer. It is the tenant’s responsibility to seek authorization to events in these rooms. Godsbanens Technical department and Administration can help seek the approval from Aarhus Fire Department.

Please contact coordinator Charlotte Aaby, charlotte@godsbanen.dk

Åbent udstillings- og arrangementsmiljø

Foyerområdet er Godsbanens åbne centrum, udstillingsrum, møderum, hjerterum og meget andet, hvor udstillinger kommer i 1. række.

 • Foyer udlejes med sofamøbler.
 • 485 m² med en loftshøjde varierende mellem 0 m og 12 m.
 • Betongulv og betonvægge med hvide plader fra 2,5 m højde.
 • For mål på de enkelte vægge, se tegning nedenfor i billedarkivet.
 • Ovenlysvinduer og udendørslys fra indgangspartier.
 • Beliggenhed: Bygningen mellem Rå Hal og Produktionshallen i tilknytning til Spiselauget. (Ikke på gangareal mod 3A og ikke i caféområdet)
 • Nærmeste indgange: 3A og 3H.
Grafik

UDSTILLINGER i Foyeren

Fra januar til juni 2017 arrangeres 3 udstillinger med og om samtidskunst. Under overskriften Rethinking MATTER udforskes kunstens materie; de materialer der former, hvad kunst er, gør og kan være. Udstillingerne undersøger samtidskunstens brug og gentænkning af materialer og rejser spørgsmålet om hvordan kunst kan indbyde til nye indsigter i den måde vi omgås materialer og interagere med vores omverden på?
Læs mere om Rethinking MATTER

Yderligere informationer kan fås hos Kirstine Schiess Højmose, leder af Aarhus Billedkunstcenter, leder@aabkc.dk, 23453360

Alt det praktiske....

Ansøgning

Foyeren er som udgangspunkt forhåndsreserveret til kuraterede udstillingsprogrammer, og man kan ikke søge om enkeltstående udstillinger. Her henviser vi i stedet til Produktionsgangen, hvor der to gange om året er open call til ansøgninger om udstilling.
Har I spørgsmål eller vil I alligevel gerne foreslå en udstilling, så kontakt Kirstine Schiess Højmose, leder af Aarhus Billedkunstcenter, leder@aabkc.dk, 23453360.

Se pdf med ansøgninger, tilsagn og afslag i 2015

Arrangementer i Foyeren - priser og betingelser

 • Hvis der er udstilling under arrangementet, skal man give plads, så udstillingen stadig kan ses, og holde sig 1,5 meter fra væggene.
 • Alle arrangementer i Foyeren kræver godkendelse fra Aarhus Brandvæsen mindst 30 dage inden arrangementet.
 • Alle arrangementer med publikumsantal over 150 personer samtidig i Rå Hal og Foyeren kræver derudover en driftsansvarlig.
 • Yderligere kræver alle arrangementer med over 300 publikummer i Rå Hal ekstra rengøring på toiletterne i Foyeren.
 • Hvis elforbruget overstiger 200 kWh pr. lejemål er prisen kr. 3,13 pr. kWh inkl. administrationsgebyr for brugergruppe D.

Kontakt:
Charlotte Aaby
Tlf: 4185 6680
Mail: charlotte@godsbanen.dk

Brandtilladelser og flugtveje - vigtigt!

Alle arrangementer i Den Rå Hal samt Foyeren kræver godkendelse fra Aarhus Brandvæsen. Drift og administration skal kontaktes minimum 30 dage før arrangementet vedr. udarbejdelse af flugt- og pladsfordelingsplaner for Den Rå Hal og Foyeren.
Det er lejers ansvar at søge tilladelser til arrangementer i Foyeren, men Driftsorganisationen vil altid gerne være hjælpe.

Se flugtvejene i Foyeren

Kontakt arrangementskoordinator Charlotte Aaby, charlotte@godsbanen.dk

 

 

Foyeren må ikke afspærres!

Vær opmærksom på at følgende ikke må afspærres:

 • Foyeren.
 • Gennemgangen mellem Spiselauget og Foyeren
 • Gennemgangene mellem Spiselauget, indgangene og andre rum (Produktionshallen, Rå Hal, scenerne). Hverken fysisk eller ved henvisning til andre indgange.
 • Brandvejene, tegnet med rødt på gulvet.

Mindre udstillinger? Brug kun halvdelen af Foyeren.

Det er muligt at dele Foyeren op i to områder – 1 og 2 – til mindre udstillinger etc. Se billedarkivet nedenfor.

Gode råd til PR, omtale og andet godt til din udstilling

Hvad gør vi / faste PR-kanaler:

 • Godsbanens hjemmeside.
 • Godsbanens eksterne nyhedsbrev (ca. 2.500 modtagere).
 • Godsbanens Facebookside (ca. 30.000 følgere).
 • Aarhus Kommunes eventkalender Aarhusguiden/AOA/VisitAarhus etc.

 

Det skal vi bruge fra dig:

 • Tekst i wordformat om udstillingen. Skriv så meget du vil. Husk: Start- og slutdato, evt. fernisering, kontaktmail eller hjemmeside og engelsk summary.
 • Billeder i jpg-format til hjemmeside. Mindst ét i bredformat (1004x360px) eller med tilladelse til at blive beskåret. Husk evt. kreditering af fotograf og at komprimere billederne til net.
 • Evt. videoer: Vimeo eller Youtube-links.
 • Evt. hashtag til Instagram-konto. Hjemmesiden trækker automatisk.

Se eksempler på udstillinger på www.godsbanen.dk

Hvad kan/skal du selv gøre – men spørg os gerne om input:

 • Invitere til evt. fernisering.
 • Kontakte Spiselauget for forplejning til evt. fernisering.
 • Producere evt. udstillingskatalog og andet trykt materiale.
 • Lave skilte – kun værkskilte, evt. med kontaktinfo, men ingen prisskilte.
 • Kontakte presse.
 • Oprette begivenhed på Facebook.
 • Oprette udstillingen på fx Kultunaut.dk.
 • Lægge billeder på Instagram (fx #godsbanen). Www.godsbanen.dk henter automatisk billeder fra Instagram.
 • Distribuere evt. trykt materiale – du er velkommen til at lægge dine visitkort i Spiselauget.
 • Holde artist talk eller lign. – kontakt Kirstine Schiess Højmose, leder af Aarhus Billedkunstcenter.

Forslag/tips:

 • Aarhus Billedkunstcenter har mange gode råd. Bl.a. om pressekontakt. Spørg dem også om webkalendere etc.
 • Er din udstilling relevant for særlige grupper? Kontakt foreninger, højskoler etc.
 • Kan din udstilling indgå i et skoleforløb? Kontakt Børnekulturhuset.
 • Kontakt kunsten.nu for at få din udstilling omtalt.
 • Kan din udstilling indgå i voksenskoleforløb på FOF, LOF, Folkeuniversitetet etc.?

Alt materiale og spørgsmål til kommunikationsmedarbejder Dorte Kerstens:

Mail: dorte@godsbanen.dk – Tlf: +45 2522 1210

Ophængning, teknik, fernisering og andet praktisk

Ophængning:

 • Du skal selv hænge / stille udstillingen op – inden for din udstillingsperiode.
 • Medbring egne materialer til ophæng (snor, saks, kroge etc.)
 • Du kan låne en stige hos Godsbanens Teknik. Spørg på teknik@godsbanen.dk.
 • Har du brug for en lift, kontakt venligst Godsbanens Teknik i god tid inden udstillingen på teknik@godsbanen.dk, så du er sikker på at liften er ledig på ophængnings- og nedtagningsdagen.
 • Teknik-rådgivning om setup/ophængning i udstillingsrummet er gratis. Teknikernes hjælp til ophængning, koster en timepris på 343,75 kr./t inkl. moms. Antal timer aftales på forhånd med teknikken.

Fernisering:

 • Du vælger selv tidspunkt og dato. Spanien 19C har fx ofte ferniseringer kl. 15-22 om lørdagen, hvor folk stadig er i byen.
 • Kontakt Spiselauget for evt. forplejning til jesper@spiselauget.dk.
 • Aftal med Spiselauget at der ikke spilles høj musik i restauranten under din fernisering.

Forsikring:

 • Godsbanen holder ejendommen brandforsikret. Øvrige forsikringer påhviler lejer, fx for værker, inventar, løsøre og andet. Godsbanen dækker ikke skader, forårsaget af udefra kommende hændelser.

HUSK:

 • Borde, stole og sofamøbler må kun flyttes efter aftale med Teknik, teknik@godsbanen.dk
 • Gulvplads må kun optages efter aftale med Teknik, teknik@godsbanen.dk
 • Der må ikke bores eller hamres i væggene. Brug galleriskinner eller spørg Teknik om råd.

Priser

Det er gratis at leje Foyer (vægge) og (gulv) for
Kunstnere og Kulturproduktioner, dog skal der betales for mandskabstimer.

Offentlige og Private Virksomheder kan kun leje Foyer (gulv) (betalbart) under stor hensyntagen til de udstillede værker.

Det er ikke tilladt at sætte prisskilte på udstillingerne.

Se priser.

Kig ind

Billedarkiv