Spor 5

English Summary

Spor 5 is approximately 37 m² (5.1 m x 7/5 m – ceiling height 4 m) and is approved for 10 people.
There are concrete floors and fiber concrete walls with sawdust plates hanging 1 and 2 meters above the floor.
The room has windows on one end. Tables and chairs must be ordered as needed.
Spor 5 separated from Spor 6 by a narrow passage, which can not be locked due to fire regulations.
Location: The production hall. Nearest entrance: 3H

Projektrum

Til kunstneriske produktioner/projekter, kunsterfællesskaber, værksteder etc.

Sådan søger du

  • Ca. 37 m² ( 5,1 m x 7/5 m – loftshøjde 4 m) og godkendt til 10 personer
  • Betongulv og fiberbetonvægge med grove træsmuldsplader øverst fra 1 og 2 meters højde
  • Vinduer på den ene endevæg
  • Udlejes tomt – borde og stole skal bestilles efter behov
  • Adskilt fra Spor 6 af en lille gang, som af brandhensyn ikke kan aflåses
  • Beliggenhed: Produktionsgangen. Nærmeste indgang: 3H

 

Billedarkiv