Spor 1

English Summary

Spor1 is approximately 34 m² (4,6 m x 5,7/7,8 m – ceiling height 4 m) and is approved for 20 people. The room is designed with wooden floors and fiber concrete walls with rough sawdust plates – hanging 1 and 2 meters from the ceiling. There are windows on one end. Tables and chairs must be ordered as needed. Spor 1 is separated from Spor 2 by a narrow passage, which can not be locked due to fire regulations.
Location: The production hall. Nearest entrance: 3H

34 m² produktionsrum

  • Ca. 34 m² (4,6 m x 5,7/7,8 m – loftshøjde 4 m)
  • Godkendt til 20 personer
  • Trægulve, fiberbetonvægge med grove træsmuldsplader øverst fra 1 og 2 meters højde
  • Vinduer på den ene endevæg
  • Adskilt fra Spor 2 af en lille gang, som af brandhensyn ikke kan aflåses
  • Beliggenhed: Produktionsgangen. Nærmeste indgang: 3H
  • Udlejes tomt – borde og stole skal bestilles efter behov

Billedarkiv