Praktisk om booking

Grafik

Spørgsmål om booking på Godsbanen?

Skriv til booking(at)godsbanen.dk eller kontakt en af vores medarbejdere:

Telefon: 8940 9936

Helle Nielsen
Booking, fakturering

Lone Sunn Pedersen
Booking, fakturering

Oksana Møller
Booking, kontrakter 

Susan Munk Nielsen
Booking på Brobjerg

Du finder os i Hovedbygningen, 1. sal – indgang 3F

Læs mere om...

Annullering og ændring af reservationer

Frister for annullering af reservationer:

 • Gæsteboliger: 1 måned.
 • Rå Hal: 1 måned; 90 dage, hvis depositum ønskes retur.
 • Flere lokaler til fx festival eller konference er 1 måned.
 • Ændringer af reservationer til længerevarende produktioner kan finde sted indtil 1 måned før lejemålets påbegyndelse.
 • Annullering af andre reservationer er 14 dage.
 • Annullering af online reservationer er 2 døgn.

Herefter kan der ikke ændres, og lejer hæfter for den fulde lokaleleje.

Brandtilladelser og forsikring

Alle arrangementer i Den Rå Hal samt Foyeren kræver godkendelse fra Aarhus Brandvæsen. Godsbanens Drift og Administration skal kontaktes minimum 30 dage før arrangementet vedrørende udarbejdelse af flugt- og pladsfordelingsplaner for Den Rå Hal og Foyeren. Det påhviler lejer at søge tilladelse til arrangementer i disse lokaler. Drift og Administration vil være behjælpelig med at søge godkendelse hos Aarhus Brandvæsen.

Kontakt; Arrangementskoordinator Charlotte Aaby
E-mail. charlotte(at)godsbanen.dk
Telefon: 41856680

Godsbanen er brandforsikret. Dette gælder kun bygninger.

Tyveri og skade på alt det, der er i lokalerne skal dækkes af brugernes egen forsikring.

 

Brugerkategorier

Godsbanens lokaler er primært tiltænkt udøvende
Kunstnere og Kulturinstitutioner, som ønsker at bruge Godsbanens lokaler til produktion af deres kunst.

Derudover lejes lokalerne også ud til
Offentlige og Private Virksomheder og Andre.

Dørkoder og nøglebrikker

Alle døre skal holdes lukkede, da de fleste er branddøre. Der må derfor ikke sættes noget i klemme for at holde dem åbne.
Dette er et krav fra brandmyndighederne.

Hoveddørene på Brobjergskolen låses op kl. 9.00, og man kan herefter bruge dørkoden. Dørkoden til Brobjergskolen fås ved henvendelse til Godsbanen.

Hoveddørene på Godsbanen låses op kl. 8.00. De bookede lokaler vil være låst op, når de skal bruges. Man kan også få en engangsdørkode eller en nøglebrik:

 • Engangsdørkoder udstedes af Teknik eller Bygning. Dørkoderne bliver tilsendt pr. mail senest 1 døgn før lejemålets påbegyndelse.
 • Nøglebrikkerne udleveres af Drift og administration. Nøglebrikken fungerer ved, at man bevæger den foran den sorte boks, der er placeret ved alle døre, indtil der lyder et bip. Grønt lys: Døren er låst op. Rødt lys: Døren er låst.

Er der problemer med at komme ind, kan “Teknik” kontaktes på 40429988 ml. 8-22 og Tilsynsførende kontaktes på tlf. 2920 9043 ml. 22-8

Forplejning til arrangementer

Spiselauget forpagter Godsbanens café, det er derfor ikke tilladt at tage eget mad og drikkevarer med til arrangementerne.

Mere info her.

Kontrakter etc.

Her kan du se eksempler på Godsbanens kontrakter, brugervejledning og depositum. Eksemplerne er master-udgaver og bliver selvfølgelig tilpasset det enkelte lejemål:

Kontrakt 2015
Kontrakt 2016
Kontrakt 2017

Vejledning 2015
Vejledning 2016

Depositum

Længerevarende produktioner

Med længerevarende produktioner menes et lokale i minimum 7 sammenhængende dage og på fuld tid.

Ønsker man fx at booke et lokale fire timer hver dag i en periode på tre uger, skal man booke selv via vores online booking.

Omtale på godsbanen.dk

Ønsker du omtale af dit arrangement på godsbanen.dk, skal du sende følgende materiale til Dorte Kerstens på dorte(at)godsbanen.dk:

 • Titel
 • Lokale
 • Dato og tidspunkt (start og slut)
 • Billetpris
 • Beskrivelse
 • 1-4 billeder i str. 1004x360px eller bredformat med tilladelse til beskæring
 • Link til hjemmeside
 • Kontaktmail
 • Engelsk summary

Opmagasinering

Gangarealer og trappeafsatser må ikke bruges til opmagasinering.

Godsbanen og Brobjergskolen råder ikke over lager- og arkivplads.

Oprydning og aflåsning

Lokalet skal efterlades i samme stand, som det blev modtaget. Det vil sige:

 • Der skal ryddes op i lokalet. Sker dette ikke, vil der blive ryddet op på lejers regning.
 • Vær opmærksom på ikke at beskadige fast inventar samt vægge og gulve i lokalet. Sker der skader, udbedres de på lejers regning.
 • Rekvisitter, affald m.v. skal fjernes ved lejemålets ophør. Sker dette ikke, vil der blive ryddet op på lejers regning.
 • Alle vinduer lukkes, inkl. vinduerne på toiletterne på Brobjergskolen.
 • Lyset slukkes.
 • Dørene låses. Yderdørene på Brobjergskolen skal altid være låst. Der må ikke sættes ting i klemme for at holde dørene åbne.

Oversigtskort

Du kan se de forskellige lokalers placering på dette oversigtskort.

Parkering

Parkering i Brobjergskolens gård er forbeholdt fastansat personale og personale, tilknyttet projektkontorpladserne. Andre gæster henvises til parkeringspladserne ved Scandinavian Center Aarhus.

Vedr. parkering ved Godsbanen henvises til den offentlige betalingsparkering ved Godsbanen eller ved Scandinavian Center Aarhus. Husk at trække billet.

Parkeringskort /Dagskort kan bestilles ved henvendelse til Tommy Jensen på  tlf. 29209042 eller på mail tomj(at)aarhus.dk  De koster 100 kr. pr. stk. inkl. moms.

Priser

Se priser på lokalernes sider eller som samlet pdf

Radar

Du kan leje spillestedet Radar til konferencer, seminarer, receptioner, et personalearrangement, ferniseringer, foto-/videooptagelser, produktionsøvere m.m.

Få mere information på www.radarlive.dk eller kontakt Radar for et skræddersyet tilbud:
kontakt(at)radarlive.dk eller tlf. 8676 0334.

OBS! Radar udlejes ikke til runde fødselsdage, bryllupper og lignende private arrangementer.

Teknik og Udstyr

Der er fast AV-udstyr – projektor, lærred og head-set i Remisen og Kedlen, der kan lejes.
AV-udstyr samt flip-over, whiteboard og lærreder (178×178 cm2) kan lejes.

Du må gerne taget eget AV-udstyr med.

Se priser på teknisk udstyr.

Kontakt Godsbanens tekniske afdeling ved Erik Jørgensen på teknik(at)godsbanen.dk eller tlf: 4042 9988.

Tilgængelighed

Der er ikke handicaplift eller elevator på Brobjergskolen. På Godsbanen er der indgange for kørestolsbrugere (3A, 3D og 3G) og elevatorer i hovedbygningens sidetårne.

Se oversigtskort over Godsbanen

Trådløst netværk

Der er trådløst netværk i Brobjergskolens bygning B, Ridehuset og på grusarealet foran Officersbygningen.

Trådløst netværk på Godsbanen er SmartAarhus, som man logger sig på med sit lånerkortnummer, sit NemID eller SMS. Lånerkort fås ved henvendelse til Hovedbiblioteket DOKK1 i Aarhus.

Henvendelse vedrørende netværkskoder sker til Godsbanens drift og administration, hovedbygningens 1. sal.
Udenfor arbejdstid: tlf: 2920 9043.

Udlejning / Videreudlejning

Det er tilladt at låne lejemålet helt eller delvist ud til tredje part uden beregning. Det er en sag mellem lejer og tredjepart.

Har tredjepart i forbindelse med lån af lokalet brug for ydelser fra Godsbanens teknik, skal tredje part selv kontakte teknik og lave en aftale. Disse ydelser er mod beregning og er en sag mellem tredjepart og udlejer. Udlejeren faktureres for disse ydelser, hvis ikke andet er aftalt med booking.

Lejeren skal altid sørge for at åbne op og låse forsvarligt efter dem, som lejeren lader benytte lokalet. Bliver driftens mandskab bliver tilkaldt akut, for at åbne op eller låse efter lejerens brugere af lokalet, bliver lejeren faktureret dobbelt for de brugte mandskabstimer.

Det er ikke tilladt at videreudleje ens lejemål hverken helt eller delvist til tredjepart mod beregning.

Bliver lejeren kontaktet af tredjepart angående videreudlejning af lejemålet, og giver lejeren sit samtykke til udlejning, skal Godsbanens Drift og administration kontaktes, for at lave en lejeaftale. Videreudlejning bliver herefter en sag mellem Godsbanens Drift og administration og tredje part med lejerens samtykke.

Åbningstider

Godsbanen i Skovgaardsgade er åben man.- søn. kl. 08.00 – 22.00 (Produktionshal og Foyer) Leje ud over dette tidsrum er mulig ved betaling af pedeltimer.
Brobjergskolen er åben alle dage kl. 09.00 – 22.00
Dette er undtaget ferielukningsperioder.