Vogn 2

English Summary

Vogn 2 is approximately 111 m² (7.5 m x 14 m – ceiling height 4 m) and is approved for 50 people. The rehearsal room consists of wooden floors and fiber-reinforced concrete walls with coarse wood plates, and there are windows on one of the end of the room. Tables and chairs must be ordered as needed.
Location: The Production wing. Nearest entrance: 3H

Prøvelokale

  • Ca. 111 m² (7,5 m x 14 m – loftshøjde 4,2 m)
  • Godkendt til 50 personer
  • Trægulve og fiberbetonvægge med grove træsmuldsplader øverst fra 1 og 2 meters højde.
  • Bruges til både dans og møder.
  • Vinduer på endevæggen.
  • Udlejes tomt – borde og stole bestilles efter behov.
  • Beliggenhed: Produktionsgangen. Nærmeste indgang: 3H.

Længerevarende lejemål

Med længerevarende produktioner menes der, at man har behov for et lokale i minimum 7 dage og på fuld tid.
Der er to årlige ansøgningsfrister for at booke til længerevarende produktioner op til 1½ år frem i tiden: 1. februar og 1. september.
Behandlingstiden er op til 1½ måned.

Sådan ansøger du

Priser

Oven i prisen for lokaleleje tillægges slutrengøring hvis

  • brugeren har haft lokalet i mere end 1 uge,
  • brugeren har lejet mere end 3 lokaler på en gang
  • lokalerne er blevet brugt til servering/spisning.

Der anslås følgende tidsforbrug for slutrengøring: 1 time

Kunstnere og kulturinstitutioner betaler elforbrug for længerevarende lejemål (min. 7 dage) hvis forbruget overstiger 200 kWh pr. måned. Pris pr. kWh inkl. administrationsgebyr er 3,13 kr.

For offentlige og private virksomheder er elforbrug på 200 kWh inkluderet i lejen, mens forbrug herover faktureres med 3,13 kr. pr. kWh

Pris på hjemmesiden

Kig indenfor (vogn 1 og 2 er ens)

Billedarkiv