Projektrum

Godsbanens lyse projektrum og gæstelejligheder kan lejes til længerevarende produktioner, kunstnerfællesskaber, værksteder mm.

Sammen med Kontorpladserne er projektrummene en vigtig kerne i Godsbanens mission og visioner.
Til gengæld for rimelig husleje og et attraktivt miljø og placering, forventer vi høj grad af involvering i huset.

Når vi udvælger, lægger vi vægt på

Motivation samt vilje til at involvere dig i Godsbanen
Godsbanen har brug for, at du byder aktivt ind i Godsbanens virkelighed: Fx bruger værkstederne, viser dine projekter frem eller afholder workshops.
Du er også ambassadør for Godsbanen i både ind- og udland: Fx tager informationsmateriale med til at dele ud og fortæller om de muligheder, som Godsbanen står for.

Ønske om at bidrage til fortsat udvikling af Godsbanen
Det er helt op til dig, hvordan du bidrager til fortsat udvikling af Godsbanen som kulturproduktionscenter. Der findes et hav af muligheder: Fx åbne prøver, oplæg, medbringe internationale netværk etc.

Ønske om at dele viden, netværk, tanker og idéer
Du deler din viden, netværk, tanker og idéer med resten af miljøet på Godsbanen. Husk, du har et aktivt medansvar for, at Godsbanen fortsat udvikler sig som kulturproduktionscenter.

Fokus på mangfoldighed
Godsbanen har stort fokus på mangfoldighed. Mangfoldighed handler for os om at rumme forskellige kunstneriske retninger og niveauer, som er repræsenteret af kunstnere, festivaler, formidlere, producenter etc.

Hvem udvælger

Flemming Dybbøl, direktør for Den Selvejende Institution Godsbanen i samarbejde med kolleger.

Sådan søger du

Du ansøger gennem AnsøgningsPortalen

Hvilke lokaler er i spil

Alle Godsbanens lokaler og gæstelejeligheder er i spil.

Klik på links for læse mere:

STuB’e – studiescener på Brobjerg
Vogn2 – til fx møder, foredrag og dans
Kedlen – til fx møder, foredrag og dans
Remisen – til fx møder, foredrag og dans
Rå Hal – til de store arrangementer
Kupéer – gæstelejligheder
Spor – små produktionslokaler
Perroner – til fx produktion og møder