Ansøgning

BEMÆRK:
Projekter under Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017s program kan allerede nu booke Remisen, Kedlen, Rå Hal, Åbne Scene og Foyer (gulv) i 2017.
Gæsteboligerne kan også bookes til kunstner, der udfører deres projekter og lejer lokaler på Godsbanen.

Kontakt booking@godsbanen.dk.

grafik

Foyeren (vægge)

Udstillinger i perioden 2. januar 2016 – 30. april 2016 kurateres af et internt kurateringsudvalg.
Ansøgningerne sendes direkte til leder af Aarhus Billedkunstcenter, Kirstine Schiess Højmose.
Mail: leder@aabkc.dk, tlf. 2345 3360.

Udstillinger i perioden 1. maj 2016 – 21. december 2016 kurateres af eksterne kuratorer.
Læs mere om Foyeren

Længerevarende produktioner (min. 7 hele kalenderdage)

For resten af 2016 bookes ledige lokaler online via Godsbanens bookingsystem.

Ønsker du at søge lokaler over længere tid i 2017, ansøges via AnsøgningsPortalen. Ansøgningsfristen er 15. september 2016.

grafik

Projektkontorpladser på Brobjerg og Godsbanen

Ønsker du at søge projektkontorplads over længere tid i 2017:

Ansøges via AnsøgningsPortalen – der åbnes for ansøgninger sidst i september 2016.
Ansøgningsfrist: 1. november 2016

Læs mere om Projektkontorpladserne

Grafik

Væg 1 - 5 i Produktionshallen

Udstillingsperioden 1. august – 22. december 2016 havde deadline den 1. maj, ansøgninger er p.t. under behandling.

For udstillinger i 2017: Følg med her på siden. Information om ansøgning følger i l løbet af efteråret 2016.

Læs mere om Produktionsgangen

Grafik

Åbne Scene

Ansøges via AnsøgningsPortalen.  Der åbnes for ansøgninger i maj 2016.
Ansøgningsfrist 15. august 2016.
Næste ansøgningsfrist er 1. feb. 2017

Læs mere om ledige perioder, ansøgning, kuratering etc.

Grafik

Alle ansøgninger indsendes via AnsøgningsPortalen

Læs om AnsøgningsPortalen (pdf-vejledning)

Se eksempel på ansøgningsskema

Opret ansøgning

Om ansøgning

Her kan du læse om alt det praktiske ved ansøgning om Godsbanens faciliteter:

Behandling af ansøgninger

Ansøgninger skal fremsendes via AnsøgningsPortalen.

Portalen lukker ved ansøgningsfristens udløb.

Du modtager en kvittering, når Godsbanen har modtaget din ansøgning.

Vi regner med en behandlingstid på maks. seks uger.

Hvad lægges der vægt på?

Når vi vurderer ansøgerne, ser vi på om ansøgeren:

..er udøvende kunstner, som vil bruge Godsbanens Åbne Værksteder
..ønsker at engagere sig i Godsbanen ved fx at holde workshops, foredrag eller andet

Vi ønsker, at så mange kunstarter som muligt får plads på Godsbanen, så det ser vi også på i den samlede vurdering af ansøgerne.

Kontakt

Maria Lønsgaard Randrup
Tlf: 8940 9936
Mail: mlr@aarhus.dk

Kontrakter

Her kan du se eksempler på Godsbanens kontrakter etc. Eksemplerne er master-udgaver og bliver selvfølgelig tilpasset det enkelte lejemål:
Kontrakt 2016

Vejledning 2016

Længerevarende produktioner

Ansøgningsrunden omfatter lokalerne: STUB 1-2, Kedlen, Vogn 2, Remisen, Rå Hal, Foyer (gulv), Perron 1-3, Spor 1-6, Kupe 1-10.

Med længerevarende produktioner forstås leje af et lokale i minimum 7 sammenhængende dage og på fuld tid.

Vi opfordrer til, at gå flere sammen og ansøge om et stort lokale, som fx Perron 1-3. Hvis I på forhånd ved, hvem I ønsker at dele et lokale med, skal alle navnene oplyses i ansøgningen.

Ønsker du fx at booke et lokale fire timer hver dag i en periode på tre uger, bedes du selv booke via Godsbanens online booking.

Det er ikke muligt at søge Godsbanen om økonomisk støtte til leje af lokalerne.

Ifølge Offentlighedsloven skal Godsbanen/Aarhus Kommune offentliggøre en liste over alle ansøgere til længerevarende produktioner:
Se pdf med ansøgning og fordeling i 2015 – 1. ansøgningsrunde. Åbner i nyt vindue.
Se pdf med ansøgning og fordeling i 2015 – 2. ansøgningsrunde. Åbner i nyt vindue.
Se pdf med ansøgning og fordeling i 2016. Åbner nyt vindue.

Priser

Elforbrug
Kunstnere og kulturinstitutioner betaler elforbrug for længerevarende lejemål (min. 7 dage) hvis forbruget overstiger 200 kWh pr. måned. Pris pr. kWh inkl. administrationsgebyr er 3,13 kr.

For offentlige og private virksomheder er elforbrug på 200 kWh inkluderet i lejen, mens forbrug herover faktureres med 3,13 kr. pr. kWh

Slutrengøring

Oven i prisen for lokaleleje tillægges slutrengøring, hvis:

  • brugeren har haft lokalet i mere end 1 uge
  • brugeren har lejet mere end 3 lokaler på en gang
  • lokalet er blevet brugt til servering/spisning

Priser på hjemmesiden.

Hent pdf med priser og brugerkategorier gældende for 2016