Indlæser Begivenheder
11. maj 20:00 - 22:00

Spor: DE FIRE ÅRSTIDER

  • Date: 11. maj

  • Time: 20:00 - 22:00

  • Nærmeste indgang: 3A

English Summary

In a unique collaboration between two of the Nordic countries’ big artists in the fields of music and literature, the movement of the year is recreated in a work with music by composer Bent Sørensen (DK) and text by writer Tomas Espedal (NO) – presented in Denmark for the first time.
Året is the latest novel by Norwegian writer Tomas Espedal, which portrays the movement and changes of the different seasons – repeating the same, but always in a new way. Life, art, (unhappy) love, the world and existence are framed by the changing seasons and portrayed through hiking trips on the French country roads, everlasting hotel rooms, and many, many bottles of wine. At the same time, for quite a while the Danish composer Bent Sørensen has had the ambition to unfold the change of the four seasons in a musical work. In the combination of Espedals’ diary-like texts and Sørensens’ beautiful and refined sound universe, a musical work arises, transforming the two artists’ parallel perspectives on the year, in a musical interpretation, which processes the variability and ephemerality of the world, the nature and the human. The work will be performed by the legendary Norwegian ensemble POING and the text will be read by Bent Sørensen.

Since the mid 1980’s Bent Sørensen has established himself as one of his generation’s most interesting Danish instrumental composers, highly worthy of hearing – also on an international level. Within the first years he has namely marked himself with a number of chamber music pieces, but during the 1990’s also with a growing number of works for large orchestras, among others The Echoing Garden (1990-92), Sterbende Gärten (1992-93, awarded with the Nordic Council Music Prize), and Birds and Bells (1995).
Of the few vocal pieces Bent Sørensen has written, the opera Under himlen is his main work so far. Both his instrumental and vocal pieces are full of drama and pictures – actually to an unusual degree. This means that it is at once quiet and present, partly in the shadows and full of dribbling movement, like memories from a fallen past, intruding here and now. It is music, which often seems to thematise the act of remembrance, either consciously or unconsciously – with all the memories’ shadow plays, repressed elements and traces. Where the story is not only present as something, which lies beyond and can be observed or perceived as an object,
but rather as something which is present within ourselves and is interpreted in relation to the present time.

Norwegian Tomas Espedal had his debut as a writer in 1988 with the novel En vill flukt af parfumer, and since then he has revisited and reshaped the novel genre with his many personal and poetic books, latest with the novel Året – a book about the changing seasons, transformation and movement. Based on his own life, he writes novels, which lean on genres such as autobiography, poetry, short story, essay, travel descriptions and diary, and is probably most known for the books Gå. Eller kunsten å leve et vilt og poetisk liv” (2006) and Imot kunsten (2009), which were both nominated for the Nordic Council Literature Prize. The authorship of Espedal constitutes a long, coherent work about being a human being, a man of the walk and a writer.

POING started playing together in 1999, and have since been one of the leading ensembles for contemporary music in Scandinavia. They have played in clubs and concert halls in most European countries, the US as well as in China and Japan, with more than 100 world premieres.
The three musicians are among the world’s top performers on their instruments, both as interpreters of notated music and improvisation. Their unique flexibility results in many untraditional commissions by composers and festivals that go beyond the usual interpretation, interaction and dissemination of contemporary music.

Learn more and buy tickets at www.sporfestival.dk

GrafikI et enestående samarbejde mellem to af nordens helt store kunstnere inden for musik og litteratur, genskabes årets gang i et værk med musik af komponist Bent Sørensen (DK) og tekst af forfatter Tomas Espedal (NO) – præsenteret i Danmark for første gang.
Året er norske Tomas Espedals nyeste og anmelderroste roman, som skildrer årstidernes bevægelse og forandringerne, som gentager det samme, men altid på en ny måde. Livet, kunsten, (den ulykkelige) kærlighed, verden og væren indrammes af årstidernes skiften og skildres igennem vandreture på de franske landeveje, de evige hotelværelser og mange, mange flasker vin.
Samtidigt har den danske komponist Bent Sørensen længe haft en ambition om at lave et værk, som folder årstidenes gang og skiften ud. I kombinationen af Espedals dagbogsprægede tekster og Sørensens smukke og raffinerede lydunivers opstår et følelsesladet musikalsk værk, som tranformerer de to kunstneres parallelle syn på året i en musikalsk fortolkning, som bearbejder verdens, naturens og menneskets foranderlighed og forgængelighed.
Værket opføres af det legendariske norske ensemble POING og teksten læses op af Bent Sørensen.

Støttet af Norges Ambassade i København, Music Norway og FFUK, Norge

Bent Sørensen // Komponist (DK), 1958
Siden 1980’erne har Bent Sørensen slået sit navn fast som en af sin generations mest høreværdige danske komponister – særligt som instrumentalkomponist. I de første år navnlig i kraft af en række kammermusikværker, men i løbet af 1990’erne også med stadig flere værker for stor orkesterbesætning, herunder blandt andre The Echoing Garden (1990-92), Sterbende Gärten (1992-93, belønnet med Nordisk Råds Musikpris) og Birds and Bells (1995).
Af de få vokalværker Bent Sørensen har skrevet er operaen Under himlen hans hovedværk til dags dato. Både hans instrumental- og vokalværker er fulde af dramatik og rige på billeder – faktisk i en helt usædvanlig grad. Det vil sige på én gang tyst og nærværende, halvt i skygge og fuld af piblende bevægelse, som erindringer fra en fjern, forfalden fortid, der trænger sig på her og nu. Det er en musik, der ofte synes at tematisere selve det at erindre, at påkalde sig minder eller ubevidst at blive mindet om – med alle erindringens skyggespil, fortrængninger og slør.
Hvor historien ikke kun er til stede som noget, der ligger udenfor, noget der kan iagttages eller behandles som et objekt. Men derimod er noget, der er til stede i os selv og som fortolkes i forhold til nutiden.

Norske Tomas Espedal Tdebuterede i 1988 som forfatter med romanen En vill flukt af parfumer, og siden da har han med sine mange personlige og poetiske bøger taget romangenren op til revision, senest med romanen Året – en bog om årstiderne, forvandlinger og bevægelse. Med udgangspunkt i sit eget liv skriver han romaner, der læner sig op af genrer som selvbiografi, digt, novelle, essay, rejseskildring og dagbog, og er nok mest kendt for bøgerne Gå. Eller kunsten å leve et vilt og poetisk liv (2006) og Imot kunsten (2009), som begge var nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris. Espedals forfatterskab tegner sig som et langt, sammenhængende værk om at være menneske, vandringsmand og forfatter.

POING blev dannet i 1999, og har siden da været et af de førende skandinaviske ensembler for ny musik. De har spillet på klubber og i koncertsale over hele Europa, såvel som i USA, Kina og Japan, med mere end 100 verdens-premierer.
De tre POING-musikere er nogle af verdens bedste performere og instrumentalister, både som fortolkere af noteret musik og improvisation. POINGs unikke fleksibilitet har resulteret i en lang række utraditionelle opgaver og bestillinger, som rækker langt ud over den form for fortolkning og interaktion, der vanlig vis knytter sig til den moderne musik.

Se mere og køb billet på www.sporfestival.dk

Billedarkiv