Indlæser Begivenheder
13. maj 20:00 - 22:00

SPOR: CALL FOR PROPOSALS 2017

  • Date: 13. maj

  • Time: 20:00 - 22:00

  • Sted/lokale: Åbne Scene

  • Nærmeste indgang: 3A

English Summary

Concert with new works from SPORs Call for Proposals 2017:

Murat Çolak: Kanal
“Kanal” is a short journey through the air ducts of a monumental dance club.

Alexander Khubeev: The Hum
‘The Hum’ by Alexander Khubeev investigates a mystical and intensely annoying sound
phenomenon – a low frequency humming sound, which for unknown reasons is only audible to
some people. Rumbling sound recordings and a specially constructed instrument set the stage
for a mysterious and wondrous sound universe, where the connection between the instrument
and the performer is almost invisible. Where does the buzzing sound arise, and where does it
come from?

Caroline Louise Miller: Vivarium
In a bizarre, sensuous performance fleshy fruits become the medium of an exploration of the
human desire and obsession with the everyday’s objects of consumption. While two
performers, like greedy surgeons, dissect the juicy fruits with various tools, new and
unexpected relations and connections arise between different organic material and entities; the
surgical precision slowly turns into an intimate dance, while the flesh of the fruit and the
human becomes one. It is all transmitted in a grotesque format, through contact microphones
and cameras attached the hands of the performers.

Nico Sauer: The AcouSuit
The “AcouSuit” by Nico Sauer is the world’s first garment made to sound good.
Introducing ground-breaking technology, the AcouSuit is capable of reflecting and
transforming acoustic waves and thereby reshape your acoustic environment. Wherever life
takes you, it will sound exactly how you want it to.
Your sonic style becomes your second skin.
Each AcouSuit is uniquely manufactured according to the wearer’s sonic preferences,
which are evaluated in a sophisticated psychosonic test. Thus, a unique shape is modeled
from state-of-the-art lightweight foam. The suit’s individualized structure diffracts and absorbs
unwanted acoustic waves and reflects a more pleasant sound to you and your
environment. Wherever you go, the sound is yours.

Learn more and buy tickets at www.sporfestival.dk

Koncert med nye værker fra SPORs Call for Proposals 2017

Murat Çolak: Kanal
“Kanal” er en komprimeret rejse gennem luftkanalerne i en monumental natklub.

Caroline Louise Miller: Vivarium
I en bizar, sanselig performance gøres kødfulde frugter til medium for en undersøgelse af menneskets begær og besættelse af hverdagens materielle goder. Mens to performere, som en slags begærlige kirurger, dissekerer de saftige frugter med diverse redskaber, opstår nye og uventede relationer mellem forskelligt organisk stof; den kirurgiske præcision bliver langsomt
til en intim og sanselig dans, og frugtens og menneskets kød bliver til ét.
Det hele gengives i et grotesk format – transmitteret af kontaktmikrofoner og kameraer monteret på de to performeres hænder.

Alexander Khubeev: The Hum
Alexander Khubeevs værk ‘The Hum’ udforsker et mystisk og enerverende lyd-fænomen – en lav-frekvent, brummende lyd, som af uvisse årsager kun kan høres af nogle. Rumlende lydoptagelser og et special-bygget instrument med hverdagsobjekter sætter scenen for et gådefuldt lyd-univers, hvor forbindelsen mellem instrument og performer nærmest er usynlig.
Hvordan opstår den summende lyd, og hvor kommer den fra?

Nico Sauer: The AcouSuit
“AcouSuit” af Nico Sauer er verdens første beklædningsgenstand, skabt med det formål at lyde godt.
Med AcouSuit introduceres banebrydende teknologi, som gør beklædningsgenstanden i stand til at reflektere og forandre lydens bølger og dermed genskabe dine lydlige omgivelser. Hvor end livet bringer dig hen, vil det lyde lige præcis, som du ønsker.
Din lydlige stil bliver til dit andet sæt hud.
Hver enkelt AcouSuit er unik og produceres i overensstemmelse med ejerens lydlige præferencer, som bestemmes igennem en sofistikeret psyko-akustisk test. Derved modelleres en unik form ud af letvægts-skum. Dragtens skræddersyede struktur og form absorberer og destruerer uønskede lydbølger og reflekterer en betydeligt mere behagelig lyd til dig og dine omgivelser. Hvor end du går hen, så er lyden din.

Læs mere og køb billetter på www.sporfestival.dk