VirksomhedscenterGodsbanen

Et tilbud for ledige på kontanthjælp eller sygedagpenge, der gerne vil prøve sig selv af i et kunstnerisk og åbent miljø.

Vejlederne i Godsbanens virksomhedscenter hjælper hvert år cirka 40 personer videre på vej til at blive selvforsørget.

Praktikanten er tilknyttet en jobfunktion på Godsbanen, og herudover tilbydes individuel vejledning med en fast vejleder samt gruppevejledning med fokus på afspænding og mindfulness.
Vejledningen har fokus på det, der skal til for at komme videre i uddannelse eller arbejde. Det kan være ressourcer, barrierer, bolig, økonomi, uddannelsesvejledning, jobsøgning mm.
Varigheden er som udgangspunkt 13 uger.

Læs alt om mulighederne for at komme i praktik på Godsbanen